Archiv autora: UHS

Stanovisko UHS k dopisu odvolaných ředitelů sbírek NG v Praze (13.12.2014)

Otevřené stanovisko Uměleckohistorické společnosti (UHS) k dopisu odvolaných ředitelů sbírek Národní galerie v Praze (Prof. PhDr. V. Vlnas, Mgr. H. Musilová, PhDr. Š. Leubnerová)

Výbor UHS byl dne 2. 12. 2014 osloven s žádostí o oficiální stanovisko ve věci odvolání tří ředitelů sbírek Národní galerie. Výbor UHS respektuje právo generálního ředitele obsazovat místa vedoucích pracovníků. Nicméně náhlé odvolání tří ředitelů sbírek je natolik zásadním a radikálním krokem, že by jej měl generální ředitel odborné i široké veřejnosti přesvědčivě vysvětlit, což se zatím nestalo. Výbor předpokládá, že takto závažné personální změny vyplývají z nově navržené koncepce Národní galerie. V současnosti není zřejmé, kdy a jakým způsobem dojde k obsazení uvolněných míst ředitelů sbírek, případně zda bude stávající organizační struktura zachována.

Pokračování textu Stanovisko UHS k dopisu odvolaných ředitelů sbírek NG v Praze (13.12.2014)

Stanovisko UHS k pomníkům českých letců RAF a A. S. Puškina v Praze (2.7.2014)

V červnu 2014 byly v Praze odhaleny dva pomníky, které vyvolaly silně negativní reakce – zejména v té části kulturní veřejnosti spojené s výtvarným uměním. Památník československým letcům, kteří za války bojovali v britské RAF, v podobě okřídleného lva na Klárově od Colina Spofforthe a pomník – busta Alexandra Sergejeviče Puškina na Puškinově náměstí v Bubenči od Vladimíra Alexandrovič Surovceva spojuje přes veškeré rozdíly několik rysů: zřetelné politické pozadí nebo skutečnost, že finanční náklady na sebe vzali zahraniční dárci, kteří pro jejich realizaci zvolili autora ze své země. Tím nejvýraznějším společným znakem je však jejich silně konzervativní formální pojetí, jež souvisí s tím, že oba autoři nejsou výraznými tvůrčím osobnostmi. Z výše uvedeného vyplývá, že sochy byly objednány a realizovány „shora”, bez silné poptávky v českém prostředí a bez účasti odborné veřejnosti na formulaci zadání a na výběru místa a autora. Podobně problematické dary už známe z nedávné minulosti (např. socha Tarase Ševčenka na Smíchově) nebo z jiných míst (socha Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích). Tyto opakující se případy, které představují trvalé znehodnocení prostředí našich měst, vedou UHS k tomu, aby k nim zaujmula jednoznačné stanovisko.

Pokračování textu Stanovisko UHS k pomníkům českých letců RAF a A. S. Puškina v Praze (2.7.2014)

4. sjezd historiků umění

4. sjezd historiků umění

13.–14. září 2012

Brno, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Uměleckohistorická společnost a Seminář dějin umění FF Masarykovy univerzity v Brně s podporou prof. Josefa Kroba, CSc., děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně pořádají 13.-14. září 2012 IV. sjezd českých historiků umění. Přednášky se konají v budově fakulty, Arne Nováka 1, místnosti D 21, D 22.

Pokračování textu 4. sjezd historiků umění

Stanovisko UHS k problematice falz a jejich legitimizace muzei umění (15.2.2012)

Otevřené stanovisko Uměleckohistorické společnosti k textům Josefa Záruby-Pfeffermanna v MF DNES a k problematice falz a jejich legitimizace muzei umění. Na Uměleckohistorickou společnost se obrátil pan Andreas Pieralli, který se v roce 2012 podílel na organizaci výstavy kreseb Francise Bacona v pražské galerii GATE (součást Galerie Středočeského kraje). Pan Pieralli se cítí poškozen texty historika umění Josefa Záruby-Pfeffermanna, který v nich napadl autentičnost těchto kreseb, a požaduje po UHS odborné stanovisko jako podklad pro svou stížnost na Komisi pro etiku při Syndikátu novinářů ČR. Po důkladném posouzení dospěl výbor UHS k závěru, že články Josefa Záruby-Pfeffermanna spojující žánr investigativní žurnalistiky s přístupem historika umění nevykazují žádná zjevná pochybení vůči novinářské etice. UHS nechce a nemůže být arbitrem v tomto konkrétním sporu. Přesto si uvědomuje závažnost problematiky uměleckých falz a jejich prezentování v muzeích umění, o niž v celém sporu jde. V uplynulých několika letech se totiž i v České republice objevily podobné případy, spojené se jmény světově proslulých umělců, které vzbudily vážná podezření a poškodily pověst muzeí umění i celého oboru.

Pokračování textu Stanovisko UHS k problematice falz a jejich legitimizace muzei umění (15.2.2012)