Výbor UHS 2011–2014

Předsedkyně
Doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.

Místopředseda
PhDr. Tomáš Winter, Ph.D.

Členové výboru 
PhDr. Jan Klípa, Ph.D.
Mgr. Jan Beránek
Mgr. Hynek Látal, Ph.D.
Mgr. Marcel Fišer, Ph.D.
Mgr. Helena Zápalková
Mgr. Radka Miltová, Ph.D.
Mgr. Roman Musil
Mgr. Anna Pravdová, Ph.D.
Ph.Dr. Alena Volrábová, Ph.D.
PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D.