Archiv rubriky: Muzea a galerie

Stanovisko k požadavku na zrušení výběrového řízení na funkci generálního ředitele NG v Praze (19.5.2020)

Výbor UHS se usnesl na níže uvedenému stanovisku, k němuž se připojili i další představitelé odborné obce:

Stanovisko představitelů profesních organizací a oborových pracovišť dějin umění k požadavku na zrušení výběrového řízení na funkci generálního ředitele Národní galerie v Praze

Odložení trestních oznámení podaných předchozím ministrem kultury na bývalého generálního ředitele Národní galerie v Praze Jiřího Fajta by podle našeho názoru nemělo být důvodem ke zrušení vypsaného výběrového řízení a opětovnému přímému jmenování ředitele galerie.

Pokračování textu Stanovisko k požadavku na zrušení výběrového řízení na funkci generálního ředitele NG v Praze (19.5.2020)

Stanovisko UHS k současnému výběrovému řízení na generálního ředitele Národní galerie v Praze (8.5.2020)

Výbor Uměleckohistorické společnosti, profesní organizace sdružující české a zahraniční historiky umění, vyslovil podporu Garanční radě Národní galerie v Praze a jejímu stanovisku z 6. května 2020, v němž doporučuje ministru kultury nadále pokračovat v realizaci výběrového řízení na generálního ředitele Národní galerie v Praze. Oproti některým úvahám, které v posledních dnech zazněly v médiích, jsme přesvědčeni, že pouze transparentní a otevřené konkurzní řízení může zajistit nové obsazení této významné pozice a umožní výběr budoucího ředitele z řad respektovaných osobností s odbornými a manažerskými schopnostmi i vysokými morálními a profesně-etickými předpoklady.

Výzva UHS hejtmanovi a radním Ústeckého kraje k pozastavení výběrových řízení na ředitele galerií a muzea v době nouzového stavu (2.4.2020)

Výbor UHS se rozhodl reagovat na nešťastně vyhlášená výběrová řízení na ředitele Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Galerie Benedikta Rejta v Lounech a Regionálního muzea v Teplicích. Domníváme se, že v době probíhajícího nouzového stavu, kdy jsou vzhledem k epidemii COVID-19 výše zmíněné instituce uzavřeny, jsou taková řízení nevhodná. Především daná situace neumožňuje všem zájemcům o dané pozice seznámit se s jejich stavem a připravit požadovanou koncepci rozvoje a řízení. Vyzvali jsme proto hejtmana a radní Ústeckého kraje k zastavení těchto výběrových řízení.

Pokračování textu Výzva UHS hejtmanovi a radním Ústeckého kraje k pozastavení výběrových řízení na ředitele galerií a muzea v době nouzového stavu (2.4.2020)

Resumé diskuse v průběhu kulatého stolu o Národní galerii v Praze v PSP ČR (18.9.2019)

Dva ze členů výboru UHS, Radim Vondráček a Vít Vlnas, se 18. září 2019 zúčastnili diskusního kulatého stolu v Poslanecké sněmovně ČR věnovaného poslání a aktuální situaci v Národní galerii v Praze, k němuž byli pozváni předsedou sněmovního podvýboru pro kulturu Martinem Baxou. Na tomto setkání byly zastoupeny klíčové oborové instituce a široké názorové spektrum, reprezentující uměleckohistorickou obec. Vzhledem k překotnému a s odbornou obcí nekonzultovanému dění kolem NG v posledních dnech považujeme za důležité uvedený dokument zveřejnit. Dokument zároveň odráží stanoviska UHS zejména v tolik diskutované otázce jmenování výběrové komise a způsobu řízení NG.

Pokračování textu Resumé diskuse v průběhu kulatého stolu o Národní galerii v Praze v PSP ČR (18.9.2019)

Stanovisko UHS k otázce akvizice gotické deskové malby z okruhu tzv. Mistra Vyšebrodského cyklu (6. 9. 2019)

Výbor Uměleckohistorické společnosti (UHS) v reakci na současnou diskusi týkající se torzálně dochované deskové malby Zvěstování Panně Marii, kladené do dílenského okruhu tzv. Mistra Vyšebrodského cyklu, konstatuje, že podporuje nákup tohoto díla od soukromého majitele do sbírky Národní galerie v Praze. Pokud jde o nákupní cenu, UHS je toho názoru, že výše případné státní dotace na nákup díla musí vycházet z odborného posudku vydaného Ústavem dějin umění Akademie věd ČR v. v. i., zpracovaného PhDr. Janem Klípou, Ph.D., který odhaduje finanční hodnotu obrazu v rozmezí 10–12 milionů českých korun. Tento posudek považujeme za jediný objektivní, nestranný a odborně plně relevantní.

V Praze dne 6. září 2019

Stanovisko UHS k výběrovému řízení na generálního ředitele Národní galerie v Praze (9.8.2019)

Výbor Uměleckohistorické společnosti v návaznosti na předchozí jednání s Ministerstvem kultury ČR reaguje s podivem na poslední kroky bývalého ministra kultury Antonína Staňka v jeho funkci, zvláště pak na jím vypsané výběrové řízení na generálního ředitele Národní galerie v Praze.

Pokračování textu Stanovisko UHS k výběrovému řízení na generálního ředitele Národní galerie v Praze (9.8.2019)