Cena Josefa Krásy

Cena Josefa Krásy je udělována od roku 1991 badatelům do čtyřiceti let za významný počin v uplynulém roce. Kandidáty navrhují členové UHS, o držiteli rozhoduje výbor UHS tajnou volbou. Cena je slavnostně vyhlášena a předána vždy na valné hromadě UHS.

2019: Zuzana Frantová

2018: Věra Vostřelová

2017: Hana Buddeus

2016: Magdaléna Nespěšná Hamsíková

2015: Ivan Foletti

2014: Jan Klípa

2013: Tomáš Winter

2012: Aleš Mudra

2011: Václav Hájek

2010: Ondřej Jakubec

2009: Anna Pravdová

2008: Vít Havránek

2007: Martin Mádl

2006: Marie Rakušanová

2005: Martina Pachmanová

2004: Vanda Skálová

2003: Iva Janáková

2002: Tomáš Pospiszyl

2001: cena neudělena

2000: Roman Musil

1999: Taťána Petrasová

1998: Ladislav Kesner, Filip Suchomel

1997: Jindřich Vybíral

1996: Karel Srp

1995: Jiří Fajt

1994: Lenka Bydžovská

1993: Jan Royt

1992: Kaliopi Chamonikola

1991: Vojtěch Lahoda