Cena Josefa Krásy

Cena Josefa Krásy je udělována od roku 1991 badatelům do čtyřiceti let za významný počin v uplynulém roce. Kandidáty navrhují členové UHS, o držiteli rozhoduje výbor UHS tajnou volbou. Cena je slavnostně vyhlášena a předána vždy na valné hromadě UHS.

2023: Adrien Palladino (cena za rok 2022)

2022: Martina Hrabová (cena za rok 2021)

2021: Jakub Hauser (cena za rok 2020)

2020: Zuzana Frantová (cena za rok 2019)

2019: Věra Vostřelová (cena za rok 2018)

2018: Hana Buddeus (cena za rok 2017)

2017: Magdaléna Nespěšná Hamsíková (cena za rok 2016)

2016: Ivan Foletti (cena za rok 2015)

2015: Jan Klípa (cena za rok 2014)

2014: Tomáš Winter (cena za rok 2013)

2013: Aleš Mudra (cena za rok 2012)

2012: Václav Hájek (cena za rok 2011)

2011: Ondřej Jakubec (cena za rok 2010)

2010: Anna Pravdová (cena za rok 2009)

2009: Vít Havránek (cena za rok 2008)

2008: Martin Mádl (cena za rok 2007)

2007: Marie Rakušanová (cena za rok 2006)

2006: Martina Pachmanová (cena za rok 2005)

2005: Vanda Skálová (cena za rok 2004)

2004: Iva Janáková (cena za rok 2003)

2003: Tomáš Pospiszyl (cena za rok 2002)

2002: cena neudělena

2001: Roman Musil (cena za rok 2000)

2000: Taťána Petrasová (cena za rok 1999)

1999: Ladislav Kesner, Filip Suchomel (cena za rok 1998)

1998: Jindřich Vybíral (cena za rok 1997)

1997: Karel Srp (cena za rok 1996)

1996: Jiří Fajt (cena za rok 1995)

1995: Lenka Bydžovská (cena za rok 1994)

1994: Jan Royt (cena za rok 1993)

1993: Kaliopi Chamonikola (cena za rok 1992)

1992: Vojtěch Lahoda (cena za rok 1991)