WEB

Webové stránky UHS a jejich redakce

Prostřednictvím webových stránek Vás chceme informovat o dění v oboru dějin umění a architektury, o činnosti výboru a o akcích celé UHS. Webové stránky jsou založeny na dobrovolné, nekomerční bázi, jejich obsah vytváří komunita historiků umění. Stránky spravuje a zpravodajství edituje redakce složená ze zástupců výboru UHS, pracovníků různých uměnovědných institucí a studentů dějin umění. Na stránky přispívají externí korespondenti, řešitelé projektů, zástupci partnerských uměnovědných institucí ad.

Příspěvky

Uvítáme, když nás upozorníte na aktuality, které by měly být na webových stánkách uveřejněny, na potřebu korektur publikovaných textů, jakož i na možnosti obecného zlepšení fungování webu.

Na stránkách jsme připraveni publikovat Vámi zaslané aktuality, které se týkají UHS a oboru dějin umění a architektury, a to zejména:

  • informace o výzkumných projektech zaměřených na dějiny a teorii umění a architektury
  • informace týkající se vysokoškolských studijních programů
  • informace o konferencích, kolokviích a seminářích, včetně videokonferencí (CFP, programy konferencí ad.)
  • anotace nově vydávaných uměleckohistorických publikací
  • informace o zajímavých akvizicích, o nových uměleckohistorických muzejních a galerijních expozicích, o významných uměleckohistorických výstavách a výstavních katalozích, včetně virtuálních projektů (nikoli však pozvánky na vernisáže či komentované prohlídky)
  • zprávy z oblasti muzeologie
  • zprávy týkající se problematiky památkové péče
  • zprávy o spolkovém životě
  • personalia

Své příspěvky na stránky můžete zasílat e-mailem na adresu redakce aktualit aktuality-uhs@googlegroups.com, a to jako přílohu (soubor napsaný v textovém editoru Word, který může obsahovat hypertextové odkazy). Spolu s příspěvkem nám, prosím, zašlete minimálně jednu vhodnou ilustrační fotografii (nejlépe ve formátu JPG v rozlišení přiměřeném publikování na internetu). K textu lze připojit také přílohu ve formátu PDF (například CFP, pozvánky na konference, programy konferencí, obsah a náhled knihy apod.).

Zástupcům projektových týmů, uměleckohistorických ústavů a muzejních a galerijních institucí s uměleckohistorickým zaměřením, případně představitelům jednotlivých oddělení a sbírek jsme připraveni umožnit publikování na stránkách prostřednictvím vlastních účtů v rámci webového rozhraní WordPress.

Zasláním svého příspěvku či jeho vložením prostřednictvím webového rozhraní jeho autor či autoři vyslovují svůj souhlas s publikováním na webové stránce UHS a s následným zveřejněním na sociálních sítích (Facebook, Twitter). Souhlasí rovněž se zpracováním základních osobních údajů týkajících se jména autora či autorů článku a jejich e-mailové adresy. Autoři příspěvků odpovídají za věcnou správnost textů i za autorská a reprodukční práva, která se vztahují jak k zaslaným textům, tak i ke všem přílohám včetně všech poskytnutých fotografií.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky redakčně upravit, a to včetně případného zkrácení. Publikovány budou pouze příspěvky, které svým charakterem či obsahem odpovídají obecnému zaměření UHS.

Manuál (pdf) pro vkládání příspěvků na webové stránku UHS si můžete otevřít a stáhnout zde

Redakce aktualit:

Filip Facincani (Ústav dějin křesťanského umění KTF UK)
Tereza Hrdličková (ÚDU FF UK)
Martin Mádl (ÚDU AV ČR, v. v. i.)
Tereza Koucká (ÚDU AV ČR, v. v. i.)
Tereza Říhová (Seminář dějin umění FF MU)
Pavla Savická (ÚDU FF UK / ÚDU AV ČR, v. v. i.)

E-mail (aktuality): aktuality-uhs@googlegroups.com

Redakce pro záležitosti UHS:

Jan Dienstbier (ÚDU AV ČR, v. v. i.)
Martin Mádl (ÚDU AV ČR, v. v. i.)
Anežka Mikulcová (NPÚ)
Jan Skřivánek (Art+)
Kristina Uhlíková (ÚDU AV ČR, v. v. i.)

E-mail (redakce): web-uhs@googlegroups.com

Administrace webu:

Martin Mádl (ÚDU AV ČR, v. v. i.)

E-mail: madl@udu.cas.cz