Paragone. Soutěž o cenu profesora Milana Tognera

Soutěž Paragone je určena studentům bakalářských a navazujících magisterských studijních programů dějin umění v České republice. Má charakter dvoudenní konference, která se každý rok koná na jedné z kateder, kde se v České republice systematicky studují dějiny umění. Každá instituce může nominovat dva studující.

Porota složená ze zástupců participujících institucí vyhlašuje tři výherce soutěže, a to bez rozdílu pořadí. Kromě toho má porota možnost udělit až dvě čestná uznání. Dále se vyhlašuje vítěz studentské ceny, o níž rozhodují v hlasování sami soutěžící. Cílem a posláním soutěže je umožnit studentům bakalářských a navazujících magisterských programů teorie a dějin umění z různých univerzit v České republice představit výsledky svého bádání a v kolegiální a přátelské atmosféře se v diskuzích konfrontovat se studujícími z jiných pracovišť. Soutěž se koná k poctě prof. PhDr. Milana Tognera, CSc. pod záštitou Uměleckohistorické společnosti.

Pravidla organizačního a finančního zabezpečení Paragone. Soutěže o cenu profesora Milana Tognera (PDF)

První běh:

2014 – Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra dějin umění

2015 – Brno, Masarykova Univerzita, Seminář dějin umění

2016 – České Budějovice, Jihočeská univerzita, Ústav estetiky a dějin umění

2017 – Ostrava, Ostravská univerzita, Katedra dějin umění a kulturního dědictví

2018 – Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny umění

2019 – Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Katedra teorie a dějin umění

2021 – Praha, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Katedra teorie a dějin umění

Druhý běh (předpokládaný harmonogram):

2023 – Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra dějin umění

2024 – Praha, Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, Ústa dějin křesťanského umění

2025 – Brno, Masarykova Univerzita, Seminář dějin umění

2026 – České Budějovice, Jihočeská univerzita, Ústav estetiky a dějin umění

2027 – Ostrava, Ostravská univerzita, Katedra dějin umění a kulturního dědictví

2028 – Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny umění

2029 – Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Katedra teorie a dějin umění

2030 – Praha, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Katedra teorie a dějin umění

Příští ročník Paragone se koná ve dnech 11.–12. května 2023 v Olomouci.