Výbor UHS 2008–2011

Předsedkyně
prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc.

Místopředsedové
PhDr. Marcela Macharáčková
PhDr. Filip Suchomel, Ph.D.

Členové výboru 
Mgr. Sylva Dobalová, Ph.D.
Mgr. Lada Hubatová-Vacková, Ph.D.
PhDr. Michal Patrný
PhDr. Anna Pravdová, Ph.D.
PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D.
Mgr. Vanda Skálová
Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D.
Mgr. Zuzana Štefková, Ph.D.
Mgr. Markéta Tronnerová
Mgr. Božena Vachudová
PhDr. Tomáš Winter, Ph.D.