Výroční zprávy UHS

Zde jsou k dispozici výroční zprávy z činnosti Uměleckohistorické společnosti od roku 2005, podávající roční přehledy výstupů o publikační činnosti, konferencích a seminářích a pořádaných akcích, a také stručný přehled toho, jak UHS komunikovala se státními institucemi a orgány veřejné zprávy ve věcech kulturního dědictví, odbornosti či personálních otázek.

Výroční zpráva UHS 2023

Výroční zpráva UHS 2022

Výroční zpráva UHS 2021

Výroční zpráva UHS 2020

Výroční zpráva UHS 2019

Výroční zpráva UHS 2018

Výroční zpráva UHS 2017

Výroční zpráva UHS 2016

Výroční zpráva UHS 2015

Výroční zpráva UHS 2014

Výroční zpráva UHS 2013

Výroční zpráva UHS 2012

Výroční zpráva UHS 2011

Výroční zpráva UHS 2010

Výroční zpráva UHS 2009

Výroční zpráva UHS 2008

Výroční zpráva UHS 2007

Výroční zpráva UHS 2006

Výroční zpráva UHS 2005