Valná hromada UHS 2024, program diskuse: Architektura muzeí a galerií. Ideál versus realita

Dovolujeme si Vás informovat o programu odpolední odborné diskuze na téma Architektura muzeí a galerií: ideál versus realita, která proběhne v rámci letošní valné hromady UHS.

Valná hromada se uskuteční dne 31. května 2024přednáškovém sálu Národního technického muzea, Kostelní 1320/42, Praha 7. Registrace účastníků bude zahájena v 9:00, samotný program valné hromady v 9:30. V případě, že valná hromada nebude v uvedený čas usnášeníschopná, posouvá se začátek programu na 10:00. Odpolední program bude zahájen ve 13:30.

Architektura muzeí a galerií: ideál versus realita
Valná hromada UHS
31. 5. 2024, 13:30– 16:00

Pokračování textu Valná hromada UHS 2024, program diskuse: Architektura muzeí a galerií. Ideál versus realita

Valná hromada UHS již tento pátek!

Dovolujeme si připomenout, že již tento pátek 31. května 2024 se uskuteční letošní valná hromada UHS.

Všechny zájemce a zájemkyně srdečně zveme do přednáškového sálu Národního technického muzea, Kostelní 1320/42, Praha 7. Registrace účastníků bude zahájena v 9:00, samotný program valné hromady v 9:30. V případě, že valná hromada nebude v uvedený čas usnášeníschopná, posouvá se začátek programu na 10:00.

V dopoledních hodinách se uskuteční spolkový program, odpoledne proběhne diskuse na téma Architektura galerií a muzeí: ideál vs. realita.

Program valné hromady ke stažení zde.

CFP: 8. sjezd UHS – studentská sekce

!!! POZOR !!! Termín pro podání návrhů příspěvků se prodlužuje do 15. června 2024!

!!! ATTENTION !!! The deadline for submitting paper proposals has been extended to June 15, 2024.

/English below/

Ve spolupráci se studentským projektem EX ARTE vyzýváme k zasílání návrhů příspěvků do studentské sekce (postery) na 8. sjezdu historiků a historiček umění s tématem Konce (a začátky) časů, který se uskuteční 12.–14. září v Brně. 

Pokračování textu CFP: 8. sjezd UHS – studentská sekce

Valná hromada UHS 2024

Všechny zájemce srdečně zveme na letošní valnou hromadu UHS, která se uskuteční v pátek 31. května 2024 v přednáškovém sále Národního technického muzea, Kostelní 1320/42, Praha 7.

Registrace účastníků bude zahájena v 9:00, samotný program valné hromady v 9:30. V případě, že valná hromada nebude v uvedený čas usnášeníschopná, posouvá se začátek programu na 10:00.

V dopoledních hodinách se uskuteční spolkový program, odpoledne proběhne diskuse na téma Architektura galerií a muzeí: ideál vs. realita.

Program valné hromady ke stažení níže.

Pokračování textu Valná hromada UHS 2024

UHS podporuje Marii Foltýnovou

Výbor UHS se ohrazuje vůči zcela nepřijatelnému politickému tlaku na historičku umění Marii Foltýnovou v souvislosti s jejím vystoupením v pořadu České televize Události komentáře dne 19. 4. 2024 a vyjadřuje znepokojení nad tím, že redaktor ČT nedokázal arogantní útoky umělce vůči kurátorce odkázat do patřičných mezí. S ohledem na následné vyjádření Jana Wolfa, předsedy Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví a podporu cestovního ruchu Zastupitelstva hl. m. Prahy, jsme své znepokojení vyjádřili v dopisu primátorovi hlavního města Prahy, jehož text zde zveřejňujeme.

Pokračování textu UHS podporuje Marii Foltýnovou

Fotomechanické přednášky

Fotomechanické přednášky na Ústavu dějin umění AV ČR v Praze

únor – květen 2024

Srdečně zveme na sérii přednášek organizovaných týmem výzkumného projektu „Matrix fotomechanických reprodukcí: Dějiny vzdáleného přístupu k umění“ (Ústav dějin umění AV ČR) v rámci cyklu Collegium Historiae Artium. Všechny přednášky proběhnou v anglickém jazyce a budou přenášeny také přes Zoom.

Pokračování textu Fotomechanické přednášky