Dopis generální ředitelce Národní galerie Praha

V reakci na znepokojující dění v Národní galerii Praha, tj. odvolání Martina Musílka z pozice vedoucího Odboru pro vědu a výzkum a s ním související rezignaci členstva odborných a poradních orgánů Národní galerie Praha, jsme se dne 17. června 2024 obrátili na generální ředitelku NGP Alicji Knast. Náš dopis a obdrženou odpověď nyní zveřejňujeme.

Pokračování textu Dopis generální ředitelce Národní galerie Praha

Laudatio k udělení Ceny Josefa Krásy Anně Boučkové a děkovná řeč laureátky

Tvůrčí cesty adeptů dějin umění mohou mít různé podoby. Jsou osobnosti, u nichž se odborný profil rodil postupně z různých témat, aniž bylo dlouho zřejmé, které nakonec převáží. Vedle toho jsou také badatelky a badatelé, u nichž se zájem o konkrétní téma či otázku ukázal jasným poměrně brzy. Je-li tento zájem navíc zájmem osobním, může se stát pomyslnou cestou, která je následně vede celým studiem. Právě to je myslím případ Anny Boučkové, jejíž kniha „A ten chrám jste vy: Liturgický prostor ve stavbách Českobratrské církve evangelické“ se stala hlavním podnětem pro udělení Krásovy ceny za rok 2023.

Pokračování textu Laudatio k udělení Ceny Josefa Krásy Anně Boučkové a děkovná řeč laureátky

Laudatia k udělení Ceny Uměleckohistorické společnosti Haně Hlaváčkové

I.

Jméno Hana Hlaváčková jsem poprvé zaznamenal v knize Viktora Lazareva Andrej Rublev a jeho škola vydané pod poněkud krycím názvem Svět Andreje Rubleva v r. 1981 Vyšehradem v překladu Václava Konzala. Jednalo se o monografii ruského ikonopisce z přelomu 14. a 15. století, ve východní církvi uctívaného jako svatého, a historické a umělecké souvislosti jeho díla. V tehdejší knižní nabídce byla tato publikace něčím krajně neobvyklým. Do českého vydání byl navíc zařazen obsáhlý Slovník pojmů a jmen pokrývající biblickou, ikonografickou, ikonopisnou a byzantologickou problematiku, který vypracovali překladatel knihy právě s Hanou Hlaváčkovou. Bylo to mé první zasvěcení do světa sakrálního umění a jeho kulturní problematiky – zasvěcení pro mne tehdy tím tajemnější a hlubší, že se týkalo antických a východních kořenů západní křesťanské kultury. V dílenském prostředí ponků, svěráků, vrtaček, šroubů, matic a umaštěných montérek, které tehdy bylo mým učňovským pracovištěm, a v otupělém mentálním světě stále tuhé normalizace, který historické duchovní a kulturní vrstvy naší civilizace takřka anuloval, to byla čistá revelace, která v mém životě zanechala trvalé stopy, čehož je výmluvným dokladem, že nestojím v tento pracovní den u ponku, nýbrž zde. Drobně vysázený čtyřicetistránkový erudovaný Slovník je dodnes čas od času vítanou příručkou pro moji práci.

Pokračování textu Laudatia k udělení Ceny Uměleckohistorické společnosti Haně Hlaváčkové

CFP: Oldřich Jakub Blažíček mezi érami a institucemi

Archiv Národní galerie v Praze a Ústav pro dějiny umění FF UK v Praze si vás dovolují pozvat na konferenci Oldřich Jakub Blažíček mezi érami a institucemi, pořádanou 26. listopadu 2024 v prostorách Schwarzenberského paláce v Praze.

Pokračování textu CFP: Oldřich Jakub Blažíček mezi érami a institucemi

Valná hromada UHS 2024, program diskuse: Architektura muzeí a galerií. Ideál versus realita

Dovolujeme si Vás informovat o programu odpolední odborné diskuze na téma Architektura muzeí a galerií: ideál versus realita, která proběhne v rámci letošní valné hromady UHS.

Valná hromada se uskuteční dne 31. května 2024přednáškovém sálu Národního technického muzea, Kostelní 1320/42, Praha 7. Registrace účastníků bude zahájena v 9:00, samotný program valné hromady v 9:30. V případě, že valná hromada nebude v uvedený čas usnášeníschopná, posouvá se začátek programu na 10:00. Odpolední program bude zahájen ve 13:30.

Architektura muzeí a galerií: ideál versus realita
Valná hromada UHS
31. 5. 2024, 13:30– 16:00

Pokračování textu Valná hromada UHS 2024, program diskuse: Architektura muzeí a galerií. Ideál versus realita

Valná hromada UHS již tento pátek!

Dovolujeme si připomenout, že již tento pátek 31. května 2024 se uskuteční letošní valná hromada UHS.

Všechny zájemce a zájemkyně srdečně zveme do přednáškového sálu Národního technického muzea, Kostelní 1320/42, Praha 7. Registrace účastníků bude zahájena v 9:00, samotný program valné hromady v 9:30. V případě, že valná hromada nebude v uvedený čas usnášeníschopná, posouvá se začátek programu na 10:00.

V dopoledních hodinách se uskuteční spolkový program, odpoledne proběhne diskuse na téma Architektura galerií a muzeí: ideál vs. realita.

Program valné hromady ke stažení zde.