Předsedové 1990–1999

Předseda UHS 1995–1999
Prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc.

Předseda UHS 1992–1995
Prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc.

Předseda UHS 1990–1992
PhDr. Lubomír Konečný