Výbor UHS 2005–2008

Předsedkyně
doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.

Místopředsedové
doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc.
PhDr. Marcela Macharáčková

Členové výboru 
Mgr. Sylva Dobalová, Ph.D.
Mgr. Jiří Jůza, Ph.D.
Mgr. Michal Kalhous, Ph.D.
Mgr. Radmila Kreuzziegerová
PhDr. Jiřina Kumstátová
doc. PhDr. Roman Prahl
Mgr. Jan Pulkrábek
Mgr. Vanda Skálová
Mgr. Martin Strakoš
Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D.
PhDr. Michal Šroněk, CSc.
Mgr. Božena Vachudová