Pomoc Ukrajině: informace

Na této stránce Vám chceme nabídnout vybrané informace, týkající se humanitární pomoci Ukrajině v době válečné krize. Sdílíme zde především několik kontaktů, které lze využít při nabídce ubytování a sociální pomoci uprchlíkům. Připojujeme také odkazy na stipendia, která byla vypsána na podporu ukrajinských vědců a studentů (se zaměřením na oblast humanitních věd) a na portály, které slouží ke zprostředkování pracovních příležitostí. Zařazujeme sem konečně i odkazy na iniciativy zaměřené na ochranu ukrajinského kulturního dědictví. Informace budeme postupně doplňovat. Uvítáme také Vaše návrhy na sdílení zpráv a doplnění kontaktů, které můžete zasílat na adresy ukraine-uhs@googlegroups.com nebo web-uhs@googlegroups.com.

A) Pomoc uprchlíkům
UNHCR – The UN Refugee Agency

Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR) a Agentura OSN pro uprchlíky (The UN Refugee Agency) vyhlásily v souvislosti s válečnou krizí v Ukrajině nejvyšší 3. stupeň pohotovosti. Očekává se, že Ukrajinu v důsledku války opustí více než 3 mil. obyvatel. Více zde. UNHCR ve zprávě z 18. března 2022 upozorňuje na to, že se závažná humanitární situace bude postupně zhoršovat, a informuje o aktivitách úřadu na pomoc uprchlíkům v Ukrajině a v zemích, které uprchlíky přijímají. Aktivity UNHCR lze finančně podpořit. Více informací zde.

Ministerstvo práce a sociální věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí nabízí informace pro zaměstnavatele a cizince, informace o mimořádné okamžité pomoci a jiných dávkách pro občany Ukrajiny, o pomoci ukrajinským dětem a další informace související s pobytem uprchlíků v ČR a jejich sociálním zajištěním. Více informací zde.

Člověk v tísni

Organizace Člověk v tísni dodává humanitární pomoc na Ukrajinu a poskytuje podporu uprchlíkům přicházejícím do České republiky i dalších států. Působí v Ukrajině, kam směřují její humanitární kamiony a vlaky. V okolních státech pomáhá příchozím z Ukrajiny sama nebo ve spolupráci s místními organizacemi, v České republice je také zapojena do sociální pomoci uprchlíkům. Pomoc se opírá o finanční podporu dárců. Více informací zde.

Lékaři bez hranic

Organizace Lékaři bez hranic poskytuje na Ukrajině lékařskou pomoc a zajišťuje na území postižené válkou dodávky zdravotnického materiálu. Organizace je financována převážně soukromými dárci. Více informací zde.

Naši Ukrajinci

Celostátní platforma vytvořená Ministerstvem vnitra ČR ve spolupráci s Konsorciem nevládních organizací pracujících s migranty pro centrální organizaci pomoci uprchlíkům z Ukrajiny. Platformu mohou využít jak uprchlíci žádající o pomoc, tak i organizace a jednotlivci, kteří pomoc nabízejí. Pomoc lze nabídnout v oblasti ubytování, tlumočení (zejména CZ – UA/RU), psychologické poradenství, administrativní služby ad. Více informací zde, přímý vstup pro nabídku pomoci zde.

Pomáháme Praze

Platforma pro koordinaci aktivit na pomoc uprchlíkům na území hl. m. Prahy (zapojené organizace: Meta o. p. s., Český červený kříž a Integrační centrum Praha). Webová stránka nabízí databázi, jejímž prostřednictvím se lze zapojit do práce v Pražském konferenčním centru. Lze nabídnout denní i noční pomoc s tlumočením (zejména CZ – UA/RU), výpomoc s občerstvením, službu na Hlavním nádraží ad. Více informací zde.

Uprchlíci vítejte!

Iniciativa Uprchlíci vítejte! vznikla během předchozích uprchlických krizí a v těchto dnech byla obnovena v souvislostí s válkou v Ukrajině. Věnuje se především zprostředkování kontaktů mezi uprchlíky a českými rodinami či jednotlivci, kteří jsou ochotni poskytnout ubytování ve sdílených domácnostech. Navazování kontaktů probíhá za asistence zástupců iniciativy. Více informací zde.

Nadační fond Šatník

Nadační fond novinářky Nory Fridrichové, založený v roce 2019 na pomoc rodin samoživitelek a samoživitelů, v současné době organizuje mimo jiné i pomoc s oblečením ukrajinským rodinám. Více informací zde.

UAjobs.cz

Portál s nabídkou a poptávkou práce pro Ukrajince, v ukrajinském jazyce, zde.

icanhelp.host

Portál s celosvětovou působností, vytvořený v reakci na humanitární krizi v Ukrajině. Prostřednictvím aplikace ve formě mapy lze bezprostředně nabízet ubytování uprchlíkům podle lokality přes sociální sítě. Kontakt zde.

Ukraine Take Shelter

Nezávislá mezinárodní platforma, jejímž záměrem je spojit ukrajinské uprchlíky s potenciálními hostiteli. Platforma byla vytvořena dvěma studenty Harwardské univerzity, Avi Schiffmannem a Marcem Bursteinem. Kontakt ukrainetakeshelter@gmail.com. Více informací zde.

Ukrajinsko-český a česko-ukrajinský překladač (on-line)

Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK (ÚFAL) v souvislosti s krizí na Ukrajině a s příchodem ukrajinských uprchlíků do České republiky vyvinul ukrajinsko-český a česko-ukrajinský webový překladač. Jeho první verze je k dispozici na adrese lindat.cz/translation.

In Solidarity with Ukraine

Nizozemský otevřený webový pad Ukraine Solidarity Link Farm vytvořený pro sdílení informací týkajících se pomoci Ukrajině, zde.

Muzeum umění Olomouc
Otevřený ateliér! | Відчинений ательє!

Muzeum umění Olomouc (MUO) od března otevírá ateliér pro rodiny s dětmi, včetně rodina a dětí z Ukrajiny. Více informací zde.


B) Podpora ukrajinským vědkyním a vědcům, umělkyním a umělcům
#ScienceForUkraine

Mezinárodní platforma, která zprostředkovává práci a ubytování vědkyním a vědcům z Ukrajiny, kteří museli v důsledku války opustit svou zem. Více informací zde.

RIHA for Ukraine

Vedení sdružení The International Association of Research Institutes in the History of Art (RIHA) chce nabídnout pomocnou ruku kolegyním a kolegům z Ukrajiny, kteří se ocitli v ohrožení. Informace jsou zveřejňovány na v rámci výše zmíněné platformy #ScienceForUkraine. Nabídky pomoci lze zasílat na adresu: rihaforukraine@gmail.com.

Researchers at Risk Fellowship – Ukraine

Stipendium Akademie věd ČR pro vědce a postgraduální studenty z Ukrajiny, kteří byli ohroženi válkou či perzekucemi ve své zemi. Více informací zde. Výzva k podávání žádostí o stipendium (ke stažení ve formátu PDF) zde.

Stipendium pro ukrajinské bohemistky a bohemisty

Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR vyhlašuje možnost podávat návrhy na zapojení výzkumných pracovnic a pracovníků z Ukrajiny do programu „Researchers at Risk Fellowship“. Více informací zde.

Neuron – Pomoc mladým ukrajinským vědcům

Nadační fond Neuron, jeho mecenáši a IOCB Tech pomáhají mladým vědcům, kteří v současné situaci odcházejí z Ukrajiny a hledají útočiště v České republice. Každý z příjemců mimořádného grantu získá 200 000 Kč na první náklady spojené s ubytováním a vytvořením zázemí. Více informací zde.

Study in the Czech Republic

Webový portál Study in the Czech Republic pro zahraniční studenty v České republice otevřel informační stránku pro ukrajinské vědce. Více zde.

Studenti pro Ukrajinu

Iniciativa Studenti pro Ukrajinu je sdružení studentů, které vzniklo v reakci na útok Ruské federace na Ukrajinu. Cílem iniciativy je spojit a aktivizovat studenty po celé České republice a komunikace se zahraničními institucemi za cílem sjednocení humanitárních a protiválečných aktivit. E-mail: studentiproukrajinu@gmail.com. Informace jsou sdíleny prostřednictvím facebookové stránky, zde.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Polská nezisková vědecká nadace Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) otevřela nový program na podporu polsko-ukrajinské spolupráce. Více informací zde.

Uniwersytet Łódzki – stipendium pro ukrajinské vědce

Univerzita v polské Lodži otevřela zvláštní stipendijní program pro ukrajinské vědce, více informací zde.

Verband deutscher Kunsthistoriker

Verband deutscher Kunsthistoriker na výraz solidarity s ukrajinským lidem otevírá nadační fond pro vědce z ohrožených oblastí. Více informací zde.

Universität Graz – Fellowship Ukrainian Researchers at Risk

Univerzita ve Štýrském Hradci otevírá v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajině a s ohrožením ukrajinského obyvatelstva v rámci programu excelence “Dimensions of Europeanization” stipendijní pobyty Ukrainian Researchers at Risk na Právnické a Filozofické fakultě. Více informací zde.

PAUSE – Solidarité Ukraine

Stipendium pro ukrajinské vědkyně a vědce, které otevřela Collège de France. Více informací zde zde.

International Task Force for Displaced Scholars (ITFDS)

Mezinárodní iniciativa na podporu migrujících vědkyň a vědců, založená 27. února 2022 v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu. Více informací zde.

Office Ukraine. Shelter for Ukrainian Artists

Rakouská iniciativa na podporu umělců z Ukrajiny, více informací zde.

CEFRES Webinars for Ukraine

Francouzské centrum pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES) se sídlem v Praze připravuje sérii webinářů, zaměřených na problematiku konfliktu na Ukrajině a s ním související příliv uprchlíků do střední Evropy. Více informací zde.


C) Záchrana kulturního dědictví Ukrajiny
OSN

Valné shromáždění Organizace spojených národů (OSN) přijalo 2. března 2022 rezoluci, ve které vyzvalo Rusko k neprodlenému ukončení vojenské operace na Ukrajině. Více informací na stránkách OSN zde, případně na stránkách Informačního centra OSN v Praze, více zde.

UNESCO

Světová organizace UNESCO v návaznosti na Rezoluci Valného shromáždění OSN ve věci agrese proti Ukrajině odsoudilo devastující eskalaci násilí v důsledky vojenské agrese Ruské federace, šířící zkázu napříč různými sférami života včetně vzdělání a kulturního dědictví. Plný text prohlášení UNESCO z 3. března 2022 zde. Viz též tiskovou zprávu Endangered heritage in Ukraine: UNESCO reinforces protective measures zde. UNESCO rovněž nabízí ke stažení v několika jazykových mutacích PDF publikace Protection of Cultral Property. Military Manual z roku 2016 zde. Seznam památek Ukrajiny, zapsaných na Listinu světového kulturního dědictví UNESCO naleznete na Wikipedii zde, či na stránce Visit Ukraine zde.

Museum Association & ICOM

Iniciativa na záchranu kulturního dědictví Ukrajiny, ohroženého v důsledku ruské invaze, vyvíjí Museum Association a polská sekce International Council of Museums (ICOM). Více informací o iniciativě zde. Oficiální vyjádření ICOM zde.

The European Heritage Heads Forum (EHHF)

Prohlášení expertní skupiny EHHF k dění v Ukrajině a k ohrožení kulturního dědictví v důsledku ruské vojenské agrese zde.

Ministerstvo kultury ČR podporuje Ukrajinu

Ministerstvo kultury ČR připravuje kroky na podporu Ukrajiny ve spolupráci s příspěvkovými organizace. Zároveň žádá příspěvkové organizace k maximálnímu omezení kontaktů s ruskými partnery. Ministerstvo rovněž zřídilo koordinační místo pro nabídky a poptávky pomoci Ukrajině v rezortu kultury, s kontaktní adresou ukrajina@mkcr.cz. Více informací zde.

Impose cultural sanctions on the Russian Federation

Petice Вимога культурних санкцій щодо Російської Федерації | Impose cultural sanctions on the Russian Federation vydaná představiteli kultury a umění Ukrajiny po napadení země vojsky Ruské federace nabádá světové kulturní a umělecké instituce k bojkotu oficiální spolupráce se státními institucemi Ruské federace. Text petice zde.

Штаб порятунку спадщини | Heritage Emergency Response Initiative (HERI)

Informační facebook ukrajinské iniciativy, zřízené na záchranu kulturního dědictví v Ukrajině, ohroženého válkou. O možné pomoci ukrajinským institucím zaměřeným na kulturní dědictví lze jednat prostřednictvím e-mailu: saveheritageinua2022@gmail.com. Více informací na facebooku zde. Viz též informace na stránce The National Memorial and the Revolution of Dignity Musueum (Maidan Museum), zde.

Центр порятунку культурної спадщини | The Center to Rescue Ukraine’s Cultural Heritage

Iniciativa na záchranu ukrajinského kulturního dědictví se sídlem ve Lvově, založená v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu. Kontakt na iniciativu je prostřednictvím e-mailu: ruwmemory@gmail.com, telefon: +380 676 182 520, +380 676 759 384, facebook zde.

Organization of World Heritage Cities Initiative for Ukrainian Cultural Heritage

Organization of World Heritage Cities (OWHC) vyhlásila na popud ukrajinských partnerů, zejména na popud Městské rady města Lvov a Rady pro ochranu historického prostředí města Lvov Inaciativu pro ukrajinské kulturní dědictví. Tuto iniciativu lze podpořit finančně. Více informací zde.

International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works (IIC)

IIC na svých stránkách zveřejnil 14. března 2022 zprávu, ve které upozorňuje na dramatickou situaci na Ukrajině, na vážné ohrožení kulturního dědictví a na ztráty, ke kterým již došlo (zničení zničení archeologicko-historického muzea v Ivankivu u Kyjeva). Ve zprávě jsou navrženy různé alternativy pomoci Ukrajině. Uvádějí se zde i důležité kontakty na instituce, organizace a iniciativy, které se záchraně kulturního dědictví na Ukrajině již věnují. Více informace zde.

Saving Ukrainian Cultural Heritage Online (SUCHO)

SUCHO je iniciativa odborných pracovníků – knihovníků, archivářů, vědců a programátorů na záchranu archivů, digitálních obsahů a dat v ukrajinských institucích zaměřených na kulturní dědictví. Více informací zde.

UA Art Aid – Contact Center

Kontaktní centrum ustanovené na pomoc muzeím a kulturním institucím v Ukrajině, kterou koordinují uměleckohistorická pracoviště univerzity v Greifswaldu, IKGN Lüneburg, LMU München, BKGE Oldengubrg, UZH Zurich ve spolupráci s Asociací německých historiků umění (VKD) a se švýcarskou a německou sekcí ICOM. Kontakt ukraine@kunsthistoriker.org.

The Smithsonian Cultural Rescue Initiative (SCRI)

Smithsonian Cultural Rescue Initiative (SCRI) rozvíjí na podporu ukrajinského kulturního dědictví ohroženého válkou program Safeguarding the Cultural and Historical Heritage of Ukraine. Více informací zde.

International Alliance for the Protection of Heritage in Conflict Areas (ALIPH)

Aliance ALIPH poskytla 2 mil. USD na ochranu ukrajinského kulturního dědictví. Více informací v tiskové zprávě zde.

Cultural Heritage International Emergency Force (CHIEF)

Nezisková organizace se sídlem v Itálii, zaměřená na ochranu a záchranu akutně ohroženého kulturního dědictví. Více informací zde.

International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM)

ICCROM rozvíjí program First Aid and Resilience for Cultural Heritage in Times of Crisis (FAR), vytvořený na záchranu kulturního dědictví v době krize. Více informací zde.

Nordiska Museet | Nordic Museums

Iniciativa sdružení nordických muzeí na pomoc Ukrajině a na záchranu ukrajinského kulturního dědictví. Více informací zde.

The Prince Claus Fund in Solidarity with Ukraine

Nadace prince Clause (Nizozemí) vypsala program na záchranu kulturního dědictví na Ukrajině. Více informací zde.

arthistoricum.net

Webový projekt arthistoricum.net otevřel iniciativu na dokumentaci a záchranu ukrajinského kulturního dědictví. Jejími součástmi jsou soupis ukrajinských památek prostřednictvím Wikidata a vytváření fóra pro výměnu odborných poznatků a podpory decentralizované dokumentace. Více informací zde.

Інтерактивний Львів | Interactive Lviv

Webový projekt interaktivní mapy ukrajinského města Lvov, zahrnující odkazy kulturní památky, zde.

Forschungsinfrastruktur Kunstdenkmäler in Ostmitteleuropa
Mezinárodní portál: Ukrajina

Objekty v Ukrajině z archivu Herderova institutu pro historická bádání ve středovýchodní Evropě (Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung), zpracované ve formě interaktivní mapy, zde.

WikiProject Ukraine

Projekt shrnující informace obsažené v článcích věnovaných Ukrajině, zde.

Manifestace proti agresi Ruské federace v Ukrajině, Václavské náměstí, Praha – Nové Město, 27. února 2022 (foto: Martin Mádl)