Výbor UHS 2002–2005

Předseda
doc. PhDr. Roman Prahl

Místopředsedové
PhDr. Alena Křížová
PhDr. Anděla Horová

Členové výboru
Mgr. Gabriela Elbelová
PhDr. Martin Herda
PhDr. Marie Klimešová
RNDr. et Mgr. Milan Kreuzzieger
doc. PhDr. Jiří Kropáček
doc. PhDr. Vojtěch Lahoda
Mgr. Pavla Machalíková
Mgr. Kamil Nábělek
Mgr. Martina Pachmannová
PhDr. Alena Potůčková
Mgr. Pavel Strakoš
Mgr. Libor Šturc