Kontakt UHS

 

Adresa

Uměleckohistorická společnost (UHS)
c/o Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.
Husova 4, CZ – 110 00 Praha 1

Sekretariát: Věra Jagerová

Telefon: +420 221 183 501
Mobil (Věra Jagerová): +420 604 951 551
Fax: +420 222 221 654 (ÚDU AV ČR)
E-mail (výbor UHS): vybor@dejinyumeni.cz
E-mail (sekretariát): jagerova@udu.cas.cz

Úřední hodiny sekretariátu:
středa 9:00-12:00, 13:00-16:00
(návštěva možná v jiný čas po předchozí domluvě s Věrou Jagerovou, tel.: +420 604 951 551)

Pro osobní návštěvu prosím sledujte aktuální protiepidemická opatření!

IČO: 00418005

Číslo účtu: 1946994389/0800
(Česká spořitelna, Rytířská 29, CZ – 110 00 Praha 1)

Přihláška

Před podáním přihlášky si pročtěte Stanovy a Jednací řád UHS a seznamte se s informacemi o Členství.

Formulář přihlášky si můžete stáhnout zde: Přihláška UHS

Vyplněný formulář doručte na výše uvedenou adresu UHS
nebo naskenovaný e-mailem na adresu: jagerova@udu.cas.cz

Newsletter

Výbor UHS provozuje newsletter, ke kterému se lze přihlásit na adrese: Groups Google

Zprávu do newsletteru lze odeslat e-mailem na adresu: info_uhs@googlegroups.com

Newsletter UHS je moderován a slouží k rozesílání následujících informací:

  • spolková činnost UHS (valné hromady, sjezdy a další akce)
  • aktivita výboru UHS (důležitá stanoviska k různému dění v rámci oboru)
  • oborové konference (call for papers, programy, informace o změnách atd.)
  • odborné přednášky vztahující se k dějinám umění
  • diskusní setkání vztahující se k problematice dějin umění, památkové péče atd.
  • nabídky pracovních příležitostí a stáží v oboru dějin umění či v rámci oborových institucí (galerie, muzea, školy, výzkumné instituce, ochrana památek)

Naopak v rámci této konference nerozesíláme následující informace:

  • informace o nejrůznějších typech vernisáží, pokud nejsou zároveň spojené s něčím z výše uvedeného seznamu
  • reklamu na nejrůznější produkty, byť by se jednalo třeba o knihy s oborem související apod.

Tento newsletter provozovaný v rámci platformy Google groups nahradil v roce 2019 starší provozovaný na adrese info@dejinyumeni.cz.

Bulletin UHS

Texty pro publikování v Bulletinu UHS zasílejte na adresu:

Bulletin UHS
Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.
Husova 4, CZ – 110 00 Praha 1

E-mail: vybor@dejinyumeni.cz

Webové stránky UHS

E-mail (aktuality): aktuality-uhs@googlegroups.com
E-mail (redakce UHS): web-uhs@googlegroups.com

K webovým stránkám více zde.