Výbor UHS 1999–2002

Předseda
Prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc.

Místopředsedové
PhDr. Martin Herda
PhDr. Anděla Horová