Archiv štítku: desková malba

Stanovisko UHS k otázce akvizice gotické deskové malby z okruhu tzv. Mistra Vyšebrodského cyklu (6. 9. 2019)

Výbor Uměleckohistorické společnosti (UHS) v reakci na současnou diskusi týkající se torzálně dochované deskové malby Zvěstování Panně Marii, kladené do dílenského okruhu tzv. Mistra Vyšebrodského cyklu, konstatuje, že podporuje nákup tohoto díla od soukromého majitele do sbírky Národní galerie v Praze. Pokud jde o nákupní cenu, UHS je toho názoru, že výše případné státní dotace na nákup díla musí vycházet z odborného posudku vydaného Ústavem dějin umění Akademie věd ČR v. v. i., zpracovaného PhDr. Janem Klípou, Ph.D., který odhaduje finanční hodnotu obrazu v rozmezí 10–12 milionů českých korun. Tento posudek považujeme za jediný objektivní, nestranný a odborně plně relevantní.

V Praze dne 6. září 2019