Archiv rubriky: Muzea a galerie

Stanovisko UHS k výběrovému řízení na generálního ředitele Národní galerie v Praze (9.8.2019)

Výbor Uměleckohistorické společnosti v návaznosti na předchozí jednání s Ministerstvem kultury ČR reaguje s podivem na poslední kroky bývalého ministra kultury Antonína Staňka v jeho funkci, zvláště pak na jím vypsané výběrové řízení na generálního ředitele Národní galerie v Praze.

Pokračování textu Stanovisko UHS k výběrovému řízení na generálního ředitele Národní galerie v Praze (9.8.2019)

Dopis řediteli Národní galerie v Praze ve věci uzavírání expozic (27.6.2019)

Výbor UHS se 27.6.2019 dopisem obrátil na ředitele Národní galerie v Praze ve věci zavírání stálých expozic této instituce zejména v souvislosti s chystaným uzavřením expozice ve Šternberském palácí, kdy zároveň není jisté, že skutečně v tuto chvíli dojde k rekonstrukci budovy. Odpověď současného ředitele galerie Ing. Ivana Morávka, MBA najdete v příloze.

Pokračování textu Dopis řediteli Národní galerie v Praze ve věci uzavírání expozic (27.6.2019)

Stanovisko UHS k jednání s Ministerstvem kultury ČR ve věci Národní galerie v Praze (20.5.2019)

Výbor Uměleckohistorické společnosti (UHS), profesní organizace sdružující české a zahraniční historiky umění, zaslal 29. 4. 2019 dopis ministrovi kultury Antonínu Staňkovi s výzvou k jednání ohledně situace v Národní galerii v Praze. Původně dohodnutá schůzka, která se měla uskutečnit 16. 5., byla ze strany Výboru UHS zrušena vzhledem k ohlášené rezignaci ministra. Nadále jsme však připraveni k jednání a spolupráci s novým vedením ministerstva po datu 31. 5. 2019, k němuž bylo ohlášeno odstoupení ministra, a očekáváme, že se budeme podílet na práci poradního sboru, který bude pověřen přípravou zadání výběrového řízení na generálního ředitele Národní galerie v Praze.

Pokračování textu Stanovisko UHS k jednání s Ministerstvem kultury ČR ve věci Národní galerie v Praze (20.5.2019)

Stanovisko UHS k výběrovým řízením v galeriích a muzeích Ústeckého kraje (21.12.2017)

Výbor Uměleckohistorické společnosti se znepokojením sleduje vývoj, který v květnu 2017 odstartovalo vyhlášení výběrových řízení na ředitele v pěti příspěvkových organizacích, jejichž zřizovatelem je Ústecký kraj a jež jsou činné na poli uchování a prezentace kulturního dědictví (Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Galerie výtvarného umění v Mostě, Oblastní muzeum v Děčíně, Oblastní muzeum v Chomutově a Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích).

Pokračování textu Stanovisko UHS k výběrovým řízením v galeriích a muzeích Ústeckého kraje (21.12.2017)

Dopis řediteli NG ohledně limitů zápůjček (19.7.2016)

Předsedkyně UHS Michaela Ottová napsala jménem výboru UHS otevřený dopis řediteli NG v Praze Doc. Jiřímu Fajtovi ohledně nové praxe NG při zápůjčkách uměleckých děl ostatním institucím, která vnesla rozruch do řad kurátorů muzeí a autorů výstav.

Pokračování textu Dopis řediteli NG ohledně limitů zápůjček (19.7.2016)

Stanovisko UHS k volným vstupům do expozic galerií a muzeí ČR (10.4.2015)

Výbor Uměleckohistorické společnosti byl pozván k diskusi o bezplatném vstupu do stálých muzejních a galerijních expozic, konané v březnu 2015 v Moravské galerii v Brně, a v této souvislosti se rozhodl vyjádřit své stanovisko k uvedené problematice.

Pokračování textu Stanovisko UHS k volným vstupům do expozic galerií a muzeí ČR (10.4.2015)