Stanovisko UHS k dopisu odvolaných ředitelů sbírek NG v Praze (13.12.2014)

Otevřené stanovisko Uměleckohistorické společnosti (UHS) k dopisu odvolaných ředitelů sbírek Národní galerie v Praze (Prof. PhDr. V. Vlnas, Mgr. H. Musilová, PhDr. Š. Leubnerová)

Výbor UHS byl dne 2. 12. 2014 osloven s žádostí o oficiální stanovisko ve věci odvolání tří ředitelů sbírek Národní galerie. Výbor UHS respektuje právo generálního ředitele obsazovat místa vedoucích pracovníků. Nicméně náhlé odvolání tří ředitelů sbírek je natolik zásadním a radikálním krokem, že by jej měl generální ředitel odborné i široké veřejnosti přesvědčivě vysvětlit, což se zatím nestalo. Výbor předpokládá, že takto závažné personální změny vyplývají z nově navržené koncepce Národní galerie. V současnosti není zřejmé, kdy a jakým způsobem dojde k obsazení uvolněných míst ředitelů sbírek, případně zda bude stávající organizační struktura zachována.

V souladu se stanovami UHS výbor doporučuje, aby při obsazování všech relevantních míst byla zvolena forma výběrových řízení jako nejtransparentnější způsob výběru vedoucích pracovníků. Současně UHS vnímá se znepokojením zprávu o možném rušení odborných kurátorských míst.

Výbor UHS přivítal nabídku generálního ředitele vysvětlit koncepci transformace a rozvoje Národní galerie na setkání, které by se mělo uskutečnit v co nejbližším termínu. Výbor UHS bude situaci nadále pozorně sledovat a usilovat o její zklidnění, neboť poslední události nevrhají dobré světlo ani na Národní galerii, ani na uměleckohistorickou obec jako celek.