Valná hromada 2019

Ve čtvrtek 30. května 2019 se ve Velkém sále Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (ul. Magdalény Rettigové 4, Praha 1) uskutečnila Valná hromada UHS.

Program:

9.00   registrace, platba příspěvků a prodloužení členství

9.30 – 11.30  spolkový program

Výroční zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření, různé

Udělení Ceny Uměleckohistorické společnosti  Lubomíru Konečnému

Udělení Ceny Josefa Krásy Věře Vostřelové

13.00 – 15.00   odborný program – diskusní odpoledne na téma:

Společenská role oboru dějin umění

tematické okruhy:

1/ aktuální společenské výzvy a situace v muzejních a galerijních institucích,

2/ výuka dějin umění: profilace studentů a možnosti uplatnění,

3/ komercionalizace oboru: hranice umění a zábavy.

Účast na diskusi přislíbili mj. Tomáš Winter, ředitel Ústavu dějin umění AV ČR, Vít Havránek, prorektor AVU,  Richard Biegel, vedoucí Ústavu pro dějiny umění FF UK, Vít Vlnas, vedoucí katedry dějin křesťanského umění KTF UK a další…

Na diskusní odpoledne srdečně zveme všechny zájemce.