Archiv štítku: Památkový zákon

Nesouhlas s návrhem památkového zákona

Zásadní nesouhlas odborné veřejnosti s návrhem památkového zákona odvolaného ministra Antonína Staňka (22. 8. 2019)

Výbor UHS spolu s dalšími významnými zástupci oboru dějin umění vyslovil zásadní nesouhlas s návrhem památkového zákona odvolaného ministra Antonína Staňka. S následujícím stanoviskem jsme se proto obrátili na ministerstvo kultury a vládu:

Pokračování textu Nesouhlas s návrhem památkového zákona

Stanovisko UHS k projednávanému návrhu nového památkového zákona (2.6.2017)

Na základě zmocnění valné hromady společnosti konané 2.6.2017 připravil výbor UHS stanovisko k projednávanému návrhu památkového zákona týkající se řady nešťastných pozměňovacích návrhů, jež smysl zákona deformují či ho dokonce v principu negují:

V současné době dospělo projednávání návrhu zákona o ochraně památkového fondu v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky do třetího čtení. Vzhledem k zásadnímu významu zákona pro ochranu a zachování kulturního dědictví považujeme jako reprezentanti odborné instituce sdružující několik stovek odborníků z oblasti dějin umění a památkové péče za nezbytné se k navrhovanému zákonu vyjádřit.

Pokračování textu Stanovisko UHS k projednávanému návrhu nového památkového zákona (2.6.2017)