Archiv rubriky: Aktuality

Obrazy nenávisti | Imagery of Hatred

Jakub Hauser a Eva Janáčová z Ústavu dějin umění AV ČR připravili k vydání kolektivní publikaci, věnovanou vizuálním formám antisemitismu v Evropě. Kniha vychází v těchto dnech zároveň česky a anglicky v nakladatelstvích Artefactum a De Gruyter. Jedná se o výstup projektu Obraz nepřítele. Vizuální projevy antisemitismu v českých zemích od středověku po současnost, č. DG18P02OVV039, financovaného z programu NAKI II Ministerstva kultury České republiky (2018–2021).

Pokračování textu Obrazy nenávisti | Imagery of Hatred

Kniha o Bohumilu Kubištovi v souvislostech

Nakladatelství Karolinum k Vánocům nadělilo první vydání knihy Marie Rakušanové a kolektivu Bohumil Kubišta a Evropa. Publikace otevírá dílo tohoto českého moderního umělce k novému zhodnocení, a to také díky novému uchopení tradičního formátu monografie. Jeho tvorbu sleduje prostřednictvím rozkrývání složitých uměleckých, kulturních a historických vztahů v rámci Evropy počátku 20. století.

Pokračování textu Kniha o Bohumilu Kubištovi v souvislostech