Nové vydání České secese

Nakladatelství Karolinum v září roku 2020 vydalo legendární publikaci věnovanou komplexní problematice problematice české secese, jejímž autorem je prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc. Třetí, pozměněné vydání zdobí grafická úprava Jana Šerých a elegantní čtvercový formát.

Petr Wittlich, Česká secese, Praha [Karolinum] 2020

Dramatický vývoj českého umění započatý ke konci devatenáctého století je sledován jako postupné vyhraňování tří hlavních programových směrů: naturalisticko-impresionistické tendence, symbolistické tendence a ty ornamentálně dekorativní. Realizovány byly separátně, ale jejich vzájemný vztah dává secesi hlubší umělecký smysl a narušuje obecné povědomí, chápající secesi zpravidla jako eklektický dekorativní styl, který odezněl s počátkem 20. století.

V devadesátých letech 19. století se v Praze, podobně jako v Mnichově, Vídni či Berlíně, rozvinula činnost spolku mladých umělců, který vznikl jako „secese“ (odštěpení) z tradičních uměleckých struktur. Za svůj hlavní úkol si určil prosazovat nové moderní umění. Spolek výtvarných umělců Mánes se stal jádrem generačního seskupování a v roce 1896 zahájil vydávání vlastního periodika Volné směry. Od roku 1898, kdy otevřel první spolkové výstavy, byl již neopominutelným reprezentantem české výtvarné kultury. Pro uměleckou orientaci spolku byla hlavním příkladem soudobá Francie, která pomáhala překonávat lokální nacionalistické zájmy. Vedení časopisu a spolku, kde vynikali výtvarný a literární kritik F. X. Šalda, architekt Jan Kotěra, sochař Stanislav Sucharda a malíř Jan Preisler, však sledovalo celou mezinárodní uměleckou scénu.

Foto: Vladimír Šigut

Zápas o naplnění ideálu moderního umění ukázal potom plný význam pojmu „secese“, když další generace, nastupující po přelomové výstavě Edvarda Muncha v Praze (1905), vyvolala krizi svým příklonem k nejaktuálnějšímu kubismu.


Podívejte se na video, ve kterém o prvním i novém vydání povídá prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., historik umění a prorektor pro tvůrčí a ediční činnost Univerzity Karlovy v jedné osobě.

Foto: Vladimír Šigut

Profesor Wittlich a jeho schopnost uvažovat paralelně o umění české moderny i umění současnosti představuje v české historii umění konstantu, o kterou se mohou opřít jak teoretici kultury tak umělci. Jako málo které osobnosti z oboru mu byla v roce 2012 uspořádána výstava Hommage à Wittlich v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze a v galerii Plato v Ostravě. Ve stejném roce Petr Wittlich získal Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti výtvarného umění. Poslechněte si rozhovor s jedním z autorů výstavy, historikem umění Otto M. Urbanem.

Petr Wittlich, Česká secese, Praha [Karolinum], 2020, 493 s., ISBN 978-80-246-4495-0.

Foto: Vladimír Šigut

(TH)