Duchcovská obrazárna

Projekt Valdštejnové – lvi ve službách císařů uvedl na webových stránkách NPÚ Duchcovskou obrazárnu v podobě zaznamenané roku 1823 podrobným inventářem.

Duchcovská obrazárna

Obrazy, které jsou dnes fyzicky rozptýleny v expozicích a depozitářích několika památek a paměťových institucí, jsme virtuálně vrátili na své původní místo a návštěvník si je prohlédne tak, jak byly v minulosti rozmístěny v devíti místnostech piana nobile zámku Duchcov. Nacházíme tak společně valdštejnské podobizny, obrazy s náboženskou a mytologickou tematikou, žánrové výjevy, krajinomalby či zátiší světově proslulých malířů.

Duchcovská obrazárna vznikla jako jeden z výstupů projektu Národního památkového ústavu Valdštejnové – lvi ve službách císařů, který je součástí dlouholetého programu Po stopách šlechtických rodů. Partnerem projektu je Ministerstvo kultury.

Jan Petr Molitor, František Josef Jiří z Valdštejna-Vartenberka,
II. třetina 18. století (státní zámek Duchcov)

(TP)