Ivo Kořán | Texty

Nakladatelství Artefactum Ústavu dějin umění AV ČR vydalo knižní výbor textů, který mapuje celoživotní dílo historika umění prof. PhDr. Ivo Kořána, DrSc. Knihu k vydání připravili Klára Benešovská, Helena Dáňová a David Vrána.

Ivo Kořán, Texty, Praha [Artefactum] 2021

Výběr textů Ivo Kořána byl veden snahou zachytit šíři jeho celoživotního badatelského zájmu. Ivo Kořán zůstává prvním českým uměleckým historikem, který od konce 50. let 20. století systematicky propojoval středověké umění s barokní kulturou a dokázal prostřednictvím písemných i hmotných barokních pramenů nahlížet památky středověké. I to je jeho podstatný odkaz oboru. Některé Kořánovy interpretace, formulace a názory se setkávaly a stále setkávají s nesouhlasem jeho vrstevníků či příkrou kritikou generace, která nastoupila na pole dějin umění v 90. letech. K nové diskusi nad „zasutými“ či „odsunutými“ tématy jsme chtěli přispět předloženým výborem statí, který dává příležitost nové generaci uměleckých historiků témata otevřít z perspektivy současného bádání. Vědecká poctivost, erudice a zároveň nadšení, obdiv i pokora přístupu k jednotlivým zkoumaným dílům jsou základní pilíře Kořánových statí.

Editory publikace jsou Klára Benešovská, Helena Dáňová a David Vrána z Ústavu dějin umění AV ČR.

Foto: Petr Zinke

Publikaci bude možné zakoupit v síti knihkupectví Kosmas, v Knihkupectví Academia, v knihkupectví Juditina věž, v Knihkupectví Karolinum, v knihovně Ústavu dějin umění AV ČR a na dalších vybraných místech.

Ivo Kořán, Texty (Klára Benešovská – Helena Dáňová – David Vrána edd.), Praha [Artefactum] 2021, česky/polsky, 571 s., ISBN: 978-80-88283-28-7

Foto: Petr Zinke

(MM)