Autorita – Tradice – Originalita

Rádi bychom Vás upozornili na blížící se doktorandskou konferenci, která proběhne online (MS Teams) v novém termínu, a to dne 25. února 2021 pod záštitou Katolické teologické fakulty UK.

Mezinárodní doktorandská konference “Autorita – Tradice – Originalita”

Mezinárodní konference je určena všem českým i zahraničním studentům doktorských programů denního i dálkového studia teologie, dějin, dějin umění, literatury, hudby i dalších kulturně historických oborů. Konference si klade za cíl umožnit představení výsledků dosavadního bádání studentů, ale zvláště přinést aktuální a nové poznatky vzniklé na základě přípravy jejich disertačních prací nebo jinak tematicky zaměřené odborné práce, vzájemně konfrontovat metodické přístupy a tím podpořit jejich vědecké aktivity.

Téma konference „Autorita – Tradice – Originalita“ nabízí prostor pro zhodnocení výkladu uměleckých počinů, výtvarných děl, historických, literárních a náboženských dokumentů či jiných tvůrčích lidských aktivit z autoritativních, tradičních nebo zcela originálních pozic. Téma konference může být také využito k interpretaci lidské tvůrčí činnosti i k interpretaci jejích výsledků vzniklých a realizovaných pod tlakem autority, či tradice nebo zcela originálním svobodným přístupem. Tyto tři veličiny, autorita, tradice, originalita, jistě ovlivnily i sociální prostředí lidské tvorby nebo funkci vytvořeného díla. Téma autority a vztahu tradice a originality hraje důležitou úlohu také v teologickém diskursu, a to jak na poli systematické, tak historické teologie a biblistiky.

Téma konference bylo záměrně zvoleno tak, aby zaujalo co nejširší okruh doktorandů z humanitních studijních programů a poskytlo dostatek prostoru pro volbu tématu a jeho zpracování. Jednotlivé konferenční příspěvky mohou pojednávat o příbuzných tématech v oblasti teologie, historie, výtvarného umění, kulturní historie, církevních dějin, literatury, hudby apod. Posuzována bude především správnost zvoleného metodického postupu zpracování daného tématu a odborná kvalita jeho řešení. Důraz bude kladen na zveřejnění zcela nových poznatků a přínosů k poznání oproti kompilativním pracím. Během konference přivítáme na naší fakultě významného hosta, který přednese hlavní přednášku konference (zdroj: Facebook, Doktorandská konference KTF UK).

Více informací a program na stránkách KTF UK.

(FF)