Historik umění s novým pohledem

Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci přijímá uchazeče o studium v doktorském studijním programu:

Historik umění s novým pohledem

Dějiny umění, památková péče a technologie
pro materiálové průzkumy

Forma: prezenční i kombinovaná
Přijímací zkoušky: 16. června 2021
Termín podání přihlášky: 1. listopadu 2020 – 30. dubna 2021
Délka studia: 4 roky
Stipendium: 11 250 Kč měsíčně,
mimořádná stipendia za vynikající výsledky