Studijní program: Teorie a dějiny výtvarných umění

Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v OlomouciÚstav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i. společně otevírají i v akademickém roce 2021 / 2022 doktorský studijní program:

Teorie a dějiny výtvarných umění

Doktorát z dějin umění současně na FF UP a AV ČR

Využijte možnosti:

– realizovat části studia na Katedře dějin umění FF UP a na ÚDU AV ČR, v. v. i., nejprestižnějším vědeckém pracovišti mimouniverzitního výzkumu v ČR

– vybírat si školitele i z řad vědeckých pracovníků ÚDU AV ČR, a volit tudíž svou specializaci a téma disertační práce z širší škály možností

– zapojit se do projektů obou pracovišť, absolvovat stáže a odborné praxe na ÚDU AV ČR, v. v. i., využívat badatelskotechnické zázemí a knihovní fondy obou pracovišť atd.

Přijímací zkoušky: června 2021
Termín podání přihlášky: 1. 11. 2020 – 30. 4. 2021
Délka studia 4 roky
Stipendium: základ 11 250 Kč měsíčně, mimořádná stipendia za vynikající výsledky

Bližší informace Vám ráda podá
doc. PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D.
e-mail: j.zapletalova@upol.cz