Kniha o Bohumilu Kubištovi v souvislostech

Nakladatelství Karolinum k Vánocům nadělilo první vydání knihy Marie Rakušanové a kolektivu Bohumil Kubišta a Evropa. Publikace otevírá dílo tohoto českého moderního umělce k novému zhodnocení, a to také díky novému uchopení tradičního formátu monografie. Jeho tvorbu sleduje prostřednictvím rozkrývání složitých uměleckých, kulturních a historických vztahů v rámci Evropy počátku 20. století.

Marie Rakušanová a kol., Bohumil Kubišta a Evropa, Praha [Karolinum] 2020

Nejen Kubišta, ale také další středoevropští umělci zprvu balancovali mezi obdivem k modernistickému universalismu uměleckých směrů pařížského centra a snahou nalézt alternativní moderní výraz, vyrůstající z lokální umělecké a intelektuální tradice. Kubištovo zarputilé úsilí iniciovat vznik silné, nadčasové a svébytné moderní kultury však naráželo na nepochopení domácího publika, které vygradovalo vzájemnými konflikty dravě se prosazujících frakcí pražského modernismu a definitivně se roztříštilo v chaosu první světové války.

Foto: Vladimír Šigut

Monografie zároveň krok za krokem sleduje Kubištův pohyb po pařížských bulvárech a kavárnách či městech jako Florencie a Pula, kde se v hodnosti setníka účastnil první světové války. Využívá kartografických postupů, aby přesně zaznamenala přesuny jeho děl mezi středoevropskými centry i regionálními kulturními středisky. V Kubištově síti kontaktů totiž nefigurují jen významní evropští umělci a spolky, ale také slavná umělecká díla, která autonomně vstupují do stále nových situací a nerespektují antropocentrickou perspektivu tradičních dějin umění.

Marie Rakušanová a kol., Bohumil Kubišta a Evropa, Praha [Karolinum] 2020, 700 s., ISBN: 978-80-246-4721-0

(TH)