Kniha o Architektu Františku Schmoranzovi

Nakladatelství Artefactum Ústavu dějin umění AV ČR nedávno vydalo publikaci věnovanou staviteli Františku Schmoranzovi st. a slatiňanskému rodu Schmoranzů.

Ivo Šolc – Jan Uhlík – Kristina Uhlíková (edd.), František Schmoranz st. a rod Schmoranzů ze Slatiňan, Praha [Artefactum] 2020

I přes rozsáhlé dílo, které po sobě František Schmoranz starší zanechal a zásadní dopad jeho aktivit v oblasti památkové péče na dnešní stav řady objektů, zejména v regionu východních Čech, nebyla dosud jeho osobě věnována odpovídající pozornost. Totéž platí i pro další členy rozvětveného rodu, jehož zakladatelem se tento významný mimopražský architekt a stavitel druhé poloviny 19. století stal.

Foto: Eliška Stejskalová

Kniha, která je výsledkem mnohaletého výzkumu týmu historiků umění, historiků a archivářů, představuje první monografické zpracování životních osudů a tvorby Františka Schmoranze staršího a dalších významných osobností jeho rodu zasazené do dobového uměleckého, historického a společenského kontextu. Publikaci je možné zakoupit v knihovně Ústavu dějin umění AV ČR, v sítích knihkupectví Kosmas a Academia, v knihkupectvích Juditina věž a Karolinum, a na dalších místech.

Ivo Šolc – Jan Uhlík – Kristina Uhlíková (edd.), František Schmoranz st. a rod Schmoranzů ze Slatiňan, Praha [Artefactum] 2020, 439 s., ISBN: 978-80-88283-40-9

Foto: Eliška Stejskalová