Archiv štítku: památky

Probíhající změna diskurzu památkové péče? Poslední obnova portálů Clam-Gallasova paláce v Praze a její výsledek

Viktor Kovařík
(Historik umění a památkář)

Restaurátorská obnova sochařské výzdoby obou portálů Clam-Gallasova paláce byla dokončena v roce 2022 restaurátorem René Tikalem. Památkový dohled prováděli za NPÚ ÚOP v Praze Jan Maloušek a Petra Hoftichová, za Odbor památkové péče Magistrátu hl. města Prahy Vladislava Pošvová. Restaurování bylo součástí celkové rekonstrukce paláce prováděné podle projektu firmy Arpema Petra Malínského. Restaurátorské práce na portálech probíhaly dle schválených podkladů – nejprve podle restaurátorského průzkumu a záměru René Tikala z roku 2019 a posléze podle až v průběhu obnovy vznikajících doplňujících materiálů. Co se vlastně se sochařskou výzdobou M. B. Brauna u dvojice portálů při této obnově stalo a v čem jsou poslední restaurování a jeho výsledek odlišné než všechna předchozí, se pokusíme nastínit v následujícím textu.

Pokračování textu Probíhající změna diskurzu památkové péče? Poslední obnova portálů Clam-Gallasova paláce v Praze a její výsledek

Nástěnné malby Carla Innocenza Carloniho ve schodišti Clam-Gallasova paláce v Praze?

Jana Zapletalová
(Historička umění – Univerzita Palackého v Olomouci)

Nástěnné malby Carla Innocenza Carloniho (1686–1775) v Clam-Gallasově paláci v Praze patří i v mezinárodním kontextu mezi významná díla tohoto malíře a těší se velké známosti stejně jako celý palác, který se kvalitou architektury a velkoryse pojaté interiérové výzdoby řadí k nejvýznamnějším barokním šlechtickým sídlům Evropy.

Pokračování textu Nástěnné malby Carla Innocenza Carloniho ve schodišti Clam-Gallasova paláce v Praze?

Dopis ministru kultury ve věci rekonstrukce Clam-Gallasova paláce

Výbor UHS se kriticky vyjádřil k různým aspektům nedávné rekonstrukce Clam-Gallasova paláce v Praze. Profesor Rostislav Švácha, předseda UHS, v této věci oslovil Martina Baxu, ministra kultury ČR dopisem z 29. dubna 2023.

Pokračování textu Dopis ministru kultury ve věci rekonstrukce Clam-Gallasova paláce

Návesní kaple jižních Čech a přilehlé Moravy I

Na klonku minulého roku vydalo českobudějovické pracoviště Národního památkového ústavu první díl dvousvazkové publikace Pavla Hájka a Zdenky Paloušové věnovaný typologii návesních kaplí od 18. do poloviny 19. století. Shodní autoři vydali v roce 2009 publikace o božích mukách.

Pokračování textu Návesní kaple jižních Čech a přilehlé Moravy I

Smetanovo nábřeží 2021

Uměleckohistorická společnost a Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Klubem Za starou Prahu, iniciativou Zachraň javor
a skupinou Remízek připravují on-line kolokvium, věnované historii, současnosti a budoucnosti Smetanova nábřeží. Kolokvium se uskuteční na platformách zoom a facebook ve středu 19. května 2021 od 14 h.

Pokračování textu Smetanovo nábřeží 2021

UHS proti nevhodné zástavbě Smetanova nábřeží

Počátkem letošního roku starosta MČ Praha 1 Ing. Petr Hejma představil veřejnosti záměr na zbudování vícepodlažních teras, mol a lávek před říční navigací Smetanova nábřeží na pražském Starém Městě. Proti tomuto záměru vystoupil otevřeným dopisem prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc., předseda Uměleckohistorické společnosti.

Pokračování textu UHS proti nevhodné zástavbě Smetanova nábřeží