Archiv štítku: památky

Stanovisko UHS k případu zahrady a ateliéru Hany Wichterlové na Malé Straně (22.9.2017)

V srpnu tohoto roku vznikla z podnětu Zuzany Wichterlové a rodiny Otevřená výzva za zachování ateliéru a magické zahrady sochařky Hany Wichterlové na Malé Straně. Podnětem k výzvě se stal záměr městské části Praha 1 pozemek s ateliérem a zahradou Hany Wichterlové prodat.

Pokračování textu Stanovisko UHS k případu zahrady a ateliéru Hany Wichterlové na Malé Straně (22.9.2017)

Stanovisko UHS k plánu na vybudování napodobeniny barokního mariánského sloupu na Staroměstském náměstí (12.9.2017)

Výbor Uměleckohistorické společnosti obdržel v uplynulých dnech od členů Společnosti a z řad veřejnosti řadu podnětů týkajících se plánu Magistrátu hlavního města Prahy na vztyčení novodobé napodobeniny mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Původní sloup, postavený v roce 1650–1652 a zbořený v roce 1918, byl významnou památkou barokního umění a jeho plánovité zničení představovalo vandalský čin neodůvodnitelný ideologickými argumenty.

Pokračování textu Stanovisko UHS k plánu na vybudování napodobeniny barokního mariánského sloupu na Staroměstském náměstí (12.9.2017)

Stanovisko UHS k projednávanému návrhu nového památkového zákona (2.6.2017)

Na základě zmocnění valné hromady společnosti konané 2.6.2017 připravil výbor UHS stanovisko k projednávanému návrhu památkového zákona týkající se řady nešťastných pozměňovacích návrhů, jež smysl zákona deformují či ho dokonce v principu negují:

V současné době dospělo projednávání návrhu zákona o ochraně památkového fondu v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky do třetího čtení. Vzhledem k zásadnímu významu zákona pro ochranu a zachování kulturního dědictví považujeme jako reprezentanti odborné instituce sdružující několik stovek odborníků z oblasti dějin umění a památkové péče za nezbytné se k navrhovanému zákonu vyjádřit.

Pokračování textu Stanovisko UHS k projednávanému návrhu nového památkového zákona (2.6.2017)

Stanovisko UHS k pomníkům českých letců RAF a A. S. Puškina v Praze (2.7.2014)

V červnu 2014 byly v Praze odhaleny dva pomníky, které vyvolaly silně negativní reakce – zejména v té části kulturní veřejnosti spojené s výtvarným uměním. Památník československým letcům, kteří za války bojovali v britské RAF, v podobě okřídleného lva na Klárově od Colina Spofforthe a pomník – busta Alexandra Sergejeviče Puškina na Puškinově náměstí v Bubenči od Vladimíra Alexandrovič Surovceva spojuje přes veškeré rozdíly několik rysů: zřetelné politické pozadí nebo skutečnost, že finanční náklady na sebe vzali zahraniční dárci, kteří pro jejich realizaci zvolili autora ze své země. Tím nejvýraznějším společným znakem je však jejich silně konzervativní formální pojetí, jež souvisí s tím, že oba autoři nejsou výraznými tvůrčím osobnostmi. Z výše uvedeného vyplývá, že sochy byly objednány a realizovány „shora”, bez silné poptávky v českém prostředí a bez účasti odborné veřejnosti na formulaci zadání a na výběru místa a autora. Podobně problematické dary už známe z nedávné minulosti (např. socha Tarase Ševčenka na Smíchově) nebo z jiných míst (socha Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích). Tyto opakující se případy, které představují trvalé znehodnocení prostředí našich měst, vedou UHS k tomu, aby k nim zaujmula jednoznačné stanovisko.

Pokračování textu Stanovisko UHS k pomníkům českých letců RAF a A. S. Puškina v Praze (2.7.2014)