Archiv štítku: pomníky

Zahování paměti. Pomníky a památníky holokaustu v České republice

Dne 24. října 2023 se v Akademickém konferenčním centru (Husova 4a, Praha 1) uskuteční konference Zachování paměti. Pomníky a památníky holokaustu v České republice. Konferenci pořádá ústav dějin umění AV ČR ve spolupráci Národním památkovým ústavem.

Pokračování textu Zahování paměti. Pomníky a památníky holokaustu v České republice

Stanovisko UHS k pomníkům českých letců RAF a A. S. Puškina v Praze (2.7.2014)

V červnu 2014 byly v Praze odhaleny dva pomníky, které vyvolaly silně negativní reakce – zejména v té části kulturní veřejnosti spojené s výtvarným uměním. Památník československým letcům, kteří za války bojovali v britské RAF, v podobě okřídleného lva na Klárově od Colina Spofforthe a pomník – busta Alexandra Sergejeviče Puškina na Puškinově náměstí v Bubenči od Vladimíra Alexandrovič Surovceva spojuje přes veškeré rozdíly několik rysů: zřetelné politické pozadí nebo skutečnost, že finanční náklady na sebe vzali zahraniční dárci, kteří pro jejich realizaci zvolili autora ze své země. Tím nejvýraznějším společným znakem je však jejich silně konzervativní formální pojetí, jež souvisí s tím, že oba autoři nejsou výraznými tvůrčím osobnostmi. Z výše uvedeného vyplývá, že sochy byly objednány a realizovány „shora”, bez silné poptávky v českém prostředí a bez účasti odborné veřejnosti na formulaci zadání a na výběru místa a autora. Podobně problematické dary už známe z nedávné minulosti (např. socha Tarase Ševčenka na Smíchově) nebo z jiných míst (socha Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích). Tyto opakující se případy, které představují trvalé znehodnocení prostředí našich měst, vedou UHS k tomu, aby k nim zaujmula jednoznačné stanovisko.

Pokračování textu Stanovisko UHS k pomníkům českých letců RAF a A. S. Puškina v Praze (2.7.2014)