Stanovisko UHS k případu zahrady a ateliéru Hany Wichterlové na Malé Straně (22.9.2017)

V srpnu tohoto roku vznikla z podnětu Zuzany Wichterlové a rodiny Otevřená výzva za zachování ateliéru a magické zahrady sochařky Hany Wichterlové na Malé Straně. Podnětem k výzvě se stal záměr městské části Praha 1 pozemek s ateliérem a zahradou Hany Wichterlové prodat.

Hana Wichterlová je jedinečnou osobností českého sochařství 20. století. V ateliéru žila a pracovala padesát let, dlouhá léta zde působila se svým manželem, významným sochařem Bedřichem Stefanem. Malostranská zahrada   s ateliérem byly současně místem schůzek české intelektuální a umělecké elity (Vladimír Holan, Anna Masaryková, Otto Rothmayer, Jaroslav Seifert, Josef Sudek, František Tichý, Josef Topol, Růžena Vacková aj.).

Oprávněné obavy o osud tohoto místa, jež má nepochybně potenciál stát se zcela výjimečným obohacením kulturní paměti a kulturního prostoru Prahy, vyvolává již účelové, vulgárně zlehčující snižování jeho hodnoty a významu starostou Prahy 1 Oldřichem Lomeckým (TOP 09). Jakkoli je jedinečná kulturní historie zahrady s ateliérem prokazatelná a známá, představitel první městské části hovoří o „zahradní budce bez nářadí, bez popisného čísla“ či „budce, která se hodí jako sklad na nářadí“, o „tom, co leží v jedné malostranské zahradě… Podobně zlehčuje i navrhované využití zahrady a ateliéru jako muzea in situ: „pokud zastupitelstvo dojde k tomu, že se tato chatka zrekonstruuje a udělá se tam výstava paní sochařky, tak proti tomu také nic nemám.“ Nic dobrého nevěští ani následující slova o „chování řádného hospodáře“, politiky nápadně oblíbená kdykoli chtějí likvidovat hodnoty, jež nelze obratem zpeněžit (citace zde).

Výbor UHS se k Otevřené výzvě za zachování ateliéru a zahrady sochařky Hany Wichterlové na Malé Straně plně přiklání a podporuje záměr rodiny svěřit ateliér do správy Galerie hlavního města Prahy za účelem jeho zachování a zpřístupnění veřejnosti v podobě muzea.

V Praze dne 22. 9. 2017