Smetanovo nábřeží 2021

Uměleckohistorická společnost a Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Klubem Za starou Prahu, iniciativou Zachraň javor
a skupinou Remízek připravují on-line kolokvium, věnované historii, současnosti a budoucnosti Smetanova nábřeží. Kolokvium se uskuteční na platformách zoom a facebook ve středu 19. května 2021 od 14 h.

Pražské Smetanovo nábřeží patří k nejvýraznějším dominantám Starého Města. Až do začátku 19. století šlo o periferní záplavovou oblast. Ve čtyřicátých letech 19. století zde však byl realizován pozoruhodný urbanistický projekt architekta Bernharda Gruebera (1807–1882). Pravý vltavský břeh jižně od Karlových lázní získal novou kamennou říční navigaci. Ta se stala nejen účinnou protipovodňovou zábranou, novou komunikací a základnou pro budování elegantních klasicistních domů, ale také novým veřejným prostranstvím s působivou vyhlídkovou, zelení oživenou esplanádou.

V nedávné době proběhlo v médiích několik zpráv o chystaných úpravách Smetanova nábřeží. ­Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy v březnu 2021 zveřejnil koncepční studii o uspořádání ­dopravy v oblasti Křižovnická – Smetanovo nábřeží – Masarykovo nábřeží. Vedení MČ Praha 1 již v létě 2020 a znovu pak začátkem roku 2021 prezentovalo záměr zřídit před Smetanovým nábřežím mola a více­podlažní terasy. Za účelem zpřístupnění nábřeží se v březnu 2021 začalo s odstraňováním ­zeleně na tzv. Anenském trojúhelníku, které vyvolalo bouřlivou reakci veřejnosti.

Zajímají nás urbanistické, architektonické, kulturní i environmentální hodnoty Smetanova nábřeží. Rádi bychom poznali a lépe pochopili záměry a plány na úpravu Smetanova nábřeží, se kterými ­přichází hl. m. Praha i MČ Praha 1. Nabízíme proto prostor pro otevřenou věcnou debatu, věnovanou uvedenému významnému urbanistickému celku. Účast v debatě přislíbili prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc. (ÚDU AV ČR, UHS), doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D. (FA ČVUT), prof. PhDr. et PaeDr. Jindřich Vybíral, DSc. (UMPRUM), PhDr. Richard Biegel, Ph.D. (ÚDU FF UK), Ing. arch. Vojtěch Benedikt a Ing. arch. Šimon Jiráček (IPR) a další.

Zoom
https://cesnet.zoom.us/j/93312917983?pwd=NENDL2hheFNjc1AyS2tvM091WHRWdz09

Meeting ID: 933 1291 7983
Passcode: 903309

Facebook
https://www.facebook.com/events/326171835580939?ref=newsfeed

Program

Rostislav Švácha – Martin Mádl (Uměleckohistorická společnost – Ústav dějin umění AV ČR)
Úvod: Smetanovo nábřeží mezi historií, urbanismem, komunální politikou a občanským aktivismem

Richard Biegel (Ústav pro dějiny umění FF UK)
Urbanismus Smetanova nábřeží: historie a současnost

Jindřich Vybíral (UMPRUM)
Architekt Bernhard Grueber (1807–1882)

Pavla Melková (MCA atelier)
Rozvoj pražských nábřeží jako veřejného prostoru

Šimon Jiráček – Vojtěch Benedikt (IPR)
Koncepční studie o uspořádání dopravy v oblasti Křižovnická – Smetanovo nábřeží – Masarykovo nábřeží

Matouš Turek (iniciativa Zachraň javor!)
Město proti participaci: Anenský trojúhelník a Smetanovo nábřeží jako případová studie

Kryštof Zvolánek (FAMU – platforma Remízek)
Role interdisciplinární dokumentární tvorby v ochraně biodiverzity a veřejného zájmu

Diskuse

Program setkání ve formátu PDF si můžete stáhnout zde

(MM)