Valná hromada UHS 2021

V úterý 22. června 2021 od 12 h se uskuteční valná hromada UHS. Vzhledem k protiepidemickým opatřením se výroční setkání uskuteční on-line na platformě zoom.

Valná hromada UHS bude mít obdobnou strukturu, jakou měly valné hromady v předchozích letech: po zprávě o činnosti výboru UHS a hospodaření za uplynulé období bude následovat udělení Ceny Josefa Krásy a Ceny UHS. Druhá polovina programu, složená z kratších příspěvků pozvaných hostů a následné diskuze, bude věnována aktuálnímu tématu digitalizace ve vztahu k dějinám umění a kulturnímu dědictví.

Konkrétní čas setkání, program a odkaz na zoom (spolu s návodem k přihlášení) Vám zašleme zhruba týden před konáním valné hromady. Tyto informace budou zveřejněny také na webových stránkách Uměleckohistorické společnosti (dejinyumeni.cz).

Zároveň bychom vás chtěli informovat o tom, že si již v současné době můžete prodloužit své členství v UHS, a to zasláním členského příspěvku bezhotovostním převodem na účet č. 1946994389/0800, Česká spořitelna, 110 00 Praha 1, Rytířská 29, nebo úhradou v hotovosti v této pobočce na tentýž účet. Potvrzení o zaplacení lze zaslat e-mailem nebo poštou na adresu sekretariátu UHS (Věra Jagerová, jagerova@udu.cas.cz). Přelepka s datem platnosti členské kartičky (platná vždy od května do května) bude zaslána na vaši adresu.