Emoce v obraze od středověku po současnost

Rádi bychom vás upozornili na publikaci, která vyšla v březnu u příležitosti významné životní jubileum profesor Ladislav Kesner ze Semináře dějin umění v Brně.

Ivan Foletti, Jan Galeta, Ondřej Jakubec, Radka Miltová (eds.), Emoce v obraze od středověku po současnost, Brno 2021.

Pro jeho práci jsou příznačná tři hlavní badatel­ská témata: starověké čínské umění, zvláště objekty spojené s pohřebním kultem, dále muzeologie v širším slova smyslu a nakonec specifická oblast teorie obrazu spojená s filozofií mysli. V rámci posledního, aktuálního výzkumného zájmu se prof. Kesner pohybuje v průse­číku dějin umění, psychologie a neurověd a zabývá se tím, jak mohou vědy o mozku nejen rozšířit horizont oboru dějin umění, ale i pomoci pochopit principy vizuální zkušenosti člověka, recipienta umění, a tak se zamýšlet nad tím, jak pracovat s jeho prožitkem umění. Tyto otázky aktuálně řeší na půdě Národního ústavu duševního zdra­ví v Praze.

Foto: Books&Pipes

Seminář dějin umění připravil k poctě prof. Kesnera publikaci Emoce v obraze od středověku po současnost. Každý z více jak padesáti autorů se v krátkém textu věnuje jednomu konkrétnímu uměleckému dílu a otázce emocí s ním spojených. Snaha ztvárnit lidské emoce a vyvolat v divákovi citové pohnutí totiž patří k jednomu z klíčových aspektů umělecké tvorby již od starověku. Nicméně i bez explicitní intence tvůrce může člověk před uměleckými díly zažívat hlu­boké a niterné emoce, které nikdo neztvárnil. Na stránkách knihy se tak čtenářům nabízí setkání s různý­mi příběhy. Jsou to příběhy obrazů, soch, architektur, zlatnických předmětů i konceptuálních děl a všechny mají jedno společné – vyvolávají emoce. Nejen záměrně v divácích, jimž byla tato díla určena, ale také v divácích dnešních a konečně také v historicích a historičkách umění, kteří o nich pojednávání. Podání autorů jednot­livých textů představuje na jedné straně reflexi umělec­kohistorickou, založenou na erudovaných znalostech pisatelů, zároveň je však možné v nich nalézt jejich vlast­ní emoce. Jak totiž připomíná prof. Kesner, subjektivní a emocionální pro­žívání uměleckého díla je pro dějiny umění zcela zásadní.

Foto: viz popisky, obrázky náleží k příspěvkům: Anny Jaegerové, Petry Lexové, Sabiny Rosenbergové a Lubomíra Slavíčka

Knihy jsou vydávány ve spolupráci s nakladatelstvím Books & Pipes. Ivan Foletti, Jan Galeta, Ondřej Jakubec, Radka Miltová (eds.), Emoce v obraze od středověku po současnost. Seminář dějin umění k poctě Ladislava Kesnera. Vydavatel: Books & Pipes a Masarykova univerzita, Brno 2021. Formát: 220 x 210 mm. Počet stran: 132. Vazba: pevná bez přebalu. ISBN: 978-80-7485-229-9

(JG&TŘ)