Návesní kaple jižních Čech a přilehlé Moravy I

Na klonku minulého roku vydalo českobudějovické pracoviště Národního památkového ústavu první díl dvousvazkové publikace Pavla Hájka a Zdenky Paloušové věnovaný typologii návesních kaplí od 18. do poloviny 19. století. Shodní autoři vydali v roce 2009 publikace o božích mukách.

Pavel Hájek – Zdenka Paloušová, Návesní kaple jižních Čech a přilehlé Moravy I | Typologie staveb do poloviny 19. století, České Budějovice 2021

Fotograficky bohatě vybavená publikace, vydaná v rámci reprezentativní ediční řady Monumenta, zachycuje 284 lokalit, které tyto stavby obohacují svým nanejvýš harmonickým architektonickým a výtvarným řešením, a spoluurčují tak obecně vnímanou představu o jihočeské vesnici, „jak má být“. Co stálo za vznikem těchto staveb? K budování zvonic na vesnických návsích nabádala státní i vrchnostenská protipožární nařízení druhé poloviny 18. století. Hluboce zbožná mentalita venkovanů ovšem nedokázala vnímat civilní ochranu obyvatel a jejich majetku bez kontextu duchovní záštity obce.

Kaple v Pístině

Jednoduché zvonice se tak od samého počátku propojovaly s prostory určenými pro obrazy a sochy světců, konaly se zde osobní i kolektivní modlitby a v některých případech i liturgické úkony včetně sloužení mší svatých. Příběh proměn typologie těchto staveb na území vymezené současnými hranicemi Jihočeského kraje je o to zajímavější, že splétá dvě tendence – vedle pozvolného nabývání sakrálního obsahu stavbiček pro výstražné zvonky i vliv odlišné situace na Moravě a v Dolním Rakousku, kde se rozsáhlejší prostory s liturgickými funkcemi objevovaly již v 18. století.

Sv. Josef, nástěnná malba, kaple v Senotíně

Ukázka knihy zahrnující i rozvrh jejích kapitol, je dostupná zde 
Seznam lokalit, kterých si kniha všímá, je dostupný zde 

Kniha je k dostání v Národním památkovém ústavu (Senovážné náměstí 6, České Budějovice), na www.npu.cz a v distribuci Kosmas.

Pavel Hájek – Zdenka Paloušová, Návesní kaple jižních Čech a přilehlé Moravy I | Typologie staveb do poloviny 19. století (Monumenta), České Budějovice [NPÚ – ÚOP České Budějovice] 2021, 256 s., ISBN: 978-80-88446-00-2