Buddha zblízka

K výstavě Buddha zblízka, připravené ve spolupráci s Museum Rietberg Zürich, vydala Národní galerie v Praze stejnojmennou publikaci věnovanou buddhistickému umění.

Markéta Hánová – Zdenka Klimtová (eds.), Buddha zblízka, Praha [Národní galerie v Praze] 2021

Publikace i výstava, probíhající ve Valdštejnské jízdárně do 24. dubna 2022, představují mistrovská díla buddhistického sochařství, malby a rukopisů z Národní galerie v Praze a Museum Rietberg Zürich, která jsou v České republice k vidění v tomto rozsahu poprvé. Prostřednictvím bohaté skladby exponátů ze švýcarských sbírek a z Národní galerie soubor postihuje multikulturní charakter buddhismu napříč asijskými kulturami a zároveň přibližuje zásadní myšlenky Buddhova učení.

Přehledný úvod do vzniku a vývoje buddhismu a jeho umění přináší stať kurátorů Museum Rietberg nazvaná Porozumět náboženství prostřednictvím umění. Navazuje text Markéty Hánové věnovaný japonskému svitku z doby kolem roku 1700 s legendárními náměty Buddhova života. Mimochodem, tento bezmála patnáct metrů dlouhý svitek rozvinutý v celé své délce se stal jedním z nejobdivovanějších exponátů výstavy.

Katalogová část publikace má šest oddílů věnovaných podobám Buddhy Šákjamuniho v různých asijských oblastech, jeho příběhu, šíření jeho učení v Asii slovem a písmem, mahájánovým postavám transcendentních buddhů a bódhisattvů a na závěr zenové malbě a kaligrafii. Radka Šefců a Václava Antušková z chemicko-technologické laboratoře Národní galerie přispěly kapitolou Materiály a techniky buddhistického umění zblízka. Epilog přináší informace o odezvách buddhismu v českém prostředí ve statích Jiřího Holby Buddhismus v Československu a v České republice a Markéty Hánové Světla Východu: Buddhistické náměty v českém umění. Přílohy obsahují ilustrovaný přehled základních muder, významových gest používaných v buddhistickém umění, podrobný glosář, bibliografii a seznam vystavených děl. Publikace vyšla v české a anglické mutaci a je k dostání na e-shopu Národní galerie v Praze.

Především pro děti Národní galerie současně vydala další publikaci nazvanou Malý Buddha editorky Jany Ryndové s textem Blanky Kafkové a ilustracemi Marii Makeevy.

Samotnou výstavu doplňuje řada dalších prvků: multimediální mapa na téma vzniku a šíření buddhismu nebo třináctidílný dokumentární cyklus Janka Rouse Souhvězdí Buddhy, v němž vystupují zástupci různých buddhistických směrů v České republice. Ze dvou „zvukových sprch“ plynou nahrávky recitací a zpěvů buddhistických textů a zenových hádanek – kóanů. Pro návštěvníky jsou připraveny listy k vytištění osmi šťastných buddhistických symbolů i návod na skládání lotosu v technice origami. Pro dětské návštěvníky je vydán pracovní list. Další materiály lze stáhnout na stránkách výstavy.

Markéta Hánová – Zdenka Klimtová (eds.), Buddha zblízka, Praha [Národní galerie v Praze] 2021, 269 s., 202 barevných reprodukcí, ISBN 978-80-7035-784-2

(KP)