Inventarizace Sbírky plakátů Archivu Národní galerie v Praze

Sbírka výstavních plakátů spravovaná Archivem Národní galerie v Praze obsahuje k dnešnímu datu více než 7000 položek. Její inventáře byly postupně zpracovávány jako soubory čítající vždy 1000 kusů a následně uveřejňovány na stránkách Archivu Národní galerie. V současné době je zde badatelům k dispozici všech sedm inventářů se zpracovanými plakáty inv. č. APL 1 – APL 7000, zde.

Sbírka má časově i tematicky široký rozsah, obsahuje plakáty z rozmezí let 1840 až 2020, a stále je doplňována. Její uspořádání není chronologické, byť určité chronologické řazení (vycházející z povahy přírůstkového seznamu) je zachováno.

Pražské baroko. Praha, Valdštejnský palác a zahrada, květen–září 1938

Všechny plakáty (kromě části souboru plakátů Krasoumné jednoty, která je deponována na pracovišti ve Schwarzenberském paláci) jsou umístěny na pracovišti Archivu Národní galerie ve Veletržním paláci. Sbírka plakátů byla oficiálně založena v roce 1963, plakáty však byly shromažďovány již od druhé poloviny padesátých let. V současné době je sbírka průběžně doplňována, přičemž nové akvizice se soustřeďují většinou na plakáty výstav Národní galerie a ty, na nichž galerie spolupracovala.

Mistrovská díla ze sbírek Národní galerie v Praze. Praha, Národní galerie v Praze, Šternberský palác, 12. 1. – 19. 3. 1989

Nejstarším dochovaným dílem sbírky je plakát Společnosti vlasteneckých přátel umění z roku 1842 (APL 404), nejstarším plakátem Národní galerie pak Les v českém malířství z roku 1947 (APL 213). Ze spolkových plakátů zde nalezneme konvoluty plakátů Spolku výtvarných umělců Mánes a Umělecké besedy, zastoupeny jsou i menší galerie, např. Pošova galerie, Topičův salon a Galerie Vilímek.

Francouzské moderní sochařství. Praha, Belveder, 18. 5. – 21. 7. 1935

Největší soubor tvoří plakáty výstav Národní galerie a institucí, které s ní při pořádání výstav spolupracovaly. Silně jsou zastoupeny rovněž plakáty výstav, které se konaly v regionálních galeriích tehdejšího Československa v šedesátých až osmdesátých letech 20. století.

Umění pro všechny smysly (Meziválečná avantgarda v Československu). Praha, Národní galerie v Praze, Valdštejnská jízdárna, 29. 6. – 26. 9. 1993

Setkáme se zde i s plakáty z osmdesátých let, které dokumentují postupné rozvolnění poměrů na výtvarné scéně. Sbírka plakátů Archivu Národní galerie představuje jak z hlediska kvantity, tak především kvality zastoupených děl unikátní soubor, který může sloužit též jako důležitý studijní materiál pro badatelskou veřejnost.

[Markéta Kudláčová, ANG]

Andy Warhol – His Art and Life. Praha, Národní galerie v Praze, Veletržní palác, 21. 12. 2001 – 27. 3. 2002