Valná hromada UHS 2022

Valná hromada UHS proběhne v úterý 14. června 2022 na půdě Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, náměstí Jana Palacha 80/3, místnost č. 115 v I. patře

Program Valné hromady UHS

9:15 registrace, platba příspěvků a prodloužení členství

9:30 – 12:00    spolkový program

Výroční zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření

Představení aktivit uměleckohistorické obce na podporu Ukrajiny a ukrajinských uprchlíků v České republice, jako hosta zveme ukrajinského architekta Alexe Bykova

Vyhlášení Baderova stipendia

Udělení Ceny Uměleckohistorické společnosti: Jiří Kroupa, laudatio Tomáš Knoz 

 Udělení Ceny Josefa Krásy: Martina Hrabová, laudatio Petr Macek

13:30 – 16:00 odborný program – diskuzní odpoledne

Postavení dějin umění ve společnosti

Témata: Postavení dějin umění ve společnosti v minulosti a dnes. – Od klimatických výzev po záchranu ohroženého kulturního dědictví. – Kritika humanitních věd v éře neoliberalismu. – Stesky nad slabou prestiží dějin umění nikam nevedou. – Pohledy na náš obor zvnějšku. – Jak si my sami představujeme společenskou roli a smysl dějin umění?

Účast na odpoledním programu přislíbili Milena Bartlová (VŠUP), Stanislava Fedrová (ÚDU AVČR), Ivan Foletti (SDU FFMU), Jiří Koukal (ČT) a Jan Trnka (3. LF UK).

Členy Uměleckohistorické společnosti i její příznivce srdečně zveme!

Za výbor Uměleckohistorické společnosti Rostislav Švácha, předseda