Archivní fond Josef Václav Myslbek

V roce stoletého výročí úmrtí sochaře Josefa Václava Myslbeka získal Archiv Národní galerie v Praze darem významný dodatek k jeho osobnímu archivnímu fondu.

Dodatky k archivnímu fondu Josef Václav Myslbek (1848–1922)

Jedná se především o dosud neznámou korespondenci od jednotlivců a korporací, vymezenou lety 1898–1922. Mezi odesílateli nalezneme například malíře Františka Ženíška a Karla Krattnera, architekty Antonína Balšánka a Jana Kotěru, královéhradeckého biskupa Josefa Doubravu nebo představitele podnikatelské šlechty Cyrila Bartoně z Dobenína a Josefa Šebestiana Daubka z Litně. Ze souboru vyniká padesát dopisů právníka Leopolda Katze, jenž Myslbeka zastupoval například při řešení autorských práv, finančních transakcích nebo vyřizoval rodinné záležitosti majetkové povahy. Z firemních dopisů lze upozornit na dopisy uměleckých sléváren kovů Karel Bendelmayer, Vladislav Mašek a Gustav Barták. Přes tři sta kusů dopisů určených Josefu Václavu Myslbekovi doplňuje konvolut osobních fotografií, z větší části ovšem blíže neurčených.

Tomáš Hylmar, ANG

Dopis umělecké slévárny V. Mašek, 21. 4. 1914
Dopis slévače Gustava Bartáka, 11. 1. 1914
Dopis Josefa Šebestiana Daubka, 2. 7. 1915
Dopis Cyrila Bartoně z Dobenína, 3. 9. 1916
Karel Myslbek, fotografie, nedatováno