Archiv rubriky: památky

Probíhající změna diskurzu památkové péče? Poslední obnova portálů Clam-Gallasova paláce v Praze a její výsledek

Viktor Kovařík
(Historik umění a památkář)

Restaurátorská obnova sochařské výzdoby obou portálů Clam-Gallasova paláce byla dokončena v roce 2022 restaurátorem René Tikalem. Památkový dohled prováděli za NPÚ ÚOP v Praze Jan Maloušek a Petra Hoftichová, za Odbor památkové péče Magistrátu hl. města Prahy Vladislava Pošvová. Restaurování bylo součástí celkové rekonstrukce paláce prováděné podle projektu firmy Arpema Petra Malínského. Restaurátorské práce na portálech probíhaly dle schválených podkladů – nejprve podle restaurátorského průzkumu a záměru René Tikala z roku 2019 a posléze podle až v průběhu obnovy vznikajících doplňujících materiálů. Co se vlastně se sochařskou výzdobou M. B. Brauna u dvojice portálů při této obnově stalo a v čem jsou poslední restaurování a jeho výsledek odlišné než všechna předchozí, se pokusíme nastínit v následujícím textu.

Pokračování textu Probíhající změna diskurzu památkové péče? Poslední obnova portálů Clam-Gallasova paláce v Praze a její výsledek

Nástěnné malby Carla Innocenza Carloniho ve schodišti Clam-Gallasova paláce v Praze?

Jana Zapletalová
(Historička umění – Univerzita Palackého v Olomouci)

Nástěnné malby Carla Innocenza Carloniho (1686–1775) v Clam-Gallasově paláci v Praze patří i v mezinárodním kontextu mezi významná díla tohoto malíře a těší se velké známosti stejně jako celý palác, který se kvalitou architektury a velkoryse pojaté interiérové výzdoby řadí k nejvýznamnějším barokním šlechtickým sídlům Evropy.

Pokračování textu Nástěnné malby Carla Innocenza Carloniho ve schodišti Clam-Gallasova paláce v Praze?

Dopis ministru kultury ve věci rekonstrukce Clam-Gallasova paláce

Výbor UHS se kriticky vyjádřil k různým aspektům nedávné rekonstrukce Clam-Gallasova paláce v Praze. Profesor Rostislav Švácha, předseda UHS, v této věci oslovil Martina Baxu, ministra kultury ČR dopisem z 29. dubna 2023.

Pokračování textu Dopis ministru kultury ve věci rekonstrukce Clam-Gallasova paláce

Smetanovo nábřeží 2021

Uměleckohistorická společnost a Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Klubem Za starou Prahu, iniciativou Zachraň javor
a skupinou Remízek připravují on-line kolokvium, věnované historii, současnosti a budoucnosti Smetanova nábřeží. Kolokvium se uskuteční na platformách zoom a facebook ve středu 19. května 2021 od 14 h.

Pokračování textu Smetanovo nábřeží 2021