Archiv štítku: Národní galerie Praha

Resumé diskuse v průběhu kulatého stolu o Národní galerii v Praze v PSP ČR (18.9.2019)

Dva ze členů výboru UHS, Radim Vondráček a Vít Vlnas, se 18. září 2019 zúčastnili diskusního kulatého stolu v Poslanecké sněmovně ČR věnovaného poslání a aktuální situaci v Národní galerii v Praze, k němuž byli pozváni předsedou sněmovního podvýboru pro kulturu Martinem Baxou. Na tomto setkání byly zastoupeny klíčové oborové instituce a široké názorové spektrum, reprezentující uměleckohistorickou obec. Vzhledem k překotnému a s odbornou obcí nekonzultovanému dění kolem NG v posledních dnech považujeme za důležité uvedený dokument zveřejnit. Dokument zároveň odráží stanoviska UHS zejména v tolik diskutované otázce jmenování výběrové komise a způsobu řízení NG.

Pokračování textu Resumé diskuse v průběhu kulatého stolu o Národní galerii v Praze v PSP ČR (18.9.2019)

Stanovisko UHS k otázce akvizice gotické deskové malby z okruhu tzv. Mistra Vyšebrodského cyklu (6. 9. 2019)

Výbor Uměleckohistorické společnosti (UHS) v reakci na současnou diskusi týkající se torzálně dochované deskové malby Zvěstování Panně Marii, kladené do dílenského okruhu tzv. Mistra Vyšebrodského cyklu, konstatuje, že podporuje nákup tohoto díla od soukromého majitele do sbírky Národní galerie v Praze. Pokud jde o nákupní cenu, UHS je toho názoru, že výše případné státní dotace na nákup díla musí vycházet z odborného posudku vydaného Ústavem dějin umění Akademie věd ČR v. v. i., zpracovaného PhDr. Janem Klípou, Ph.D., který odhaduje finanční hodnotu obrazu v rozmezí 10–12 milionů českých korun. Tento posudek považujeme za jediný objektivní, nestranný a odborně plně relevantní.

V Praze dne 6. září 2019

Stanovisko UHS k výběrovému řízení na generálního ředitele Národní galerie v Praze (9.8.2019)

Výbor Uměleckohistorické společnosti v návaznosti na předchozí jednání s Ministerstvem kultury ČR reaguje s podivem na poslední kroky bývalého ministra kultury Antonína Staňka v jeho funkci, zvláště pak na jím vypsané výběrové řízení na generálního ředitele Národní galerie v Praze.

Pokračování textu Stanovisko UHS k výběrovému řízení na generálního ředitele Národní galerie v Praze (9.8.2019)

Dopis řediteli Národní galerie v Praze ve věci uzavírání expozic (27.6.2019)

Výbor UHS se 27.6.2019 dopisem obrátil na ředitele Národní galerie v Praze ve věci zavírání stálých expozic této instituce zejména v souvislosti s chystaným uzavřením expozice ve Šternberském palácí, kdy zároveň není jisté, že skutečně v tuto chvíli dojde k rekonstrukci budovy. Odpověď současného ředitele galerie Ing. Ivana Morávka, MBA najdete v příloze.

Pokračování textu Dopis řediteli Národní galerie v Praze ve věci uzavírání expozic (27.6.2019)

Stanovisko UHS k jednání s Ministerstvem kultury ČR ve věci Národní galerie v Praze (20.5.2019)

Výbor Uměleckohistorické společnosti (UHS), profesní organizace sdružující české a zahraniční historiky umění, zaslal 29. 4. 2019 dopis ministrovi kultury Antonínu Staňkovi s výzvou k jednání ohledně situace v Národní galerii v Praze. Původně dohodnutá schůzka, která se měla uskutečnit 16. 5., byla ze strany Výboru UHS zrušena vzhledem k ohlášené rezignaci ministra. Nadále jsme však připraveni k jednání a spolupráci s novým vedením ministerstva po datu 31. 5. 2019, k němuž bylo ohlášeno odstoupení ministra, a očekáváme, že se budeme podílet na práci poradního sboru, který bude pověřen přípravou zadání výběrového řízení na generálního ředitele Národní galerie v Praze.

Pokračování textu Stanovisko UHS k jednání s Ministerstvem kultury ČR ve věci Národní galerie v Praze (20.5.2019)

Dopis řediteli NG ohledně limitů zápůjček (19.7.2016)

Předsedkyně UHS Michaela Ottová napsala jménem výboru UHS otevřený dopis řediteli NG v Praze Doc. Jiřímu Fajtovi ohledně nové praxe NG při zápůjčkách uměleckých děl ostatním institucím, která vnesla rozruch do řad kurátorů muzeí a autorů výstav.

Pokračování textu Dopis řediteli NG ohledně limitů zápůjček (19.7.2016)