Kolokvium k obnově Clam-Gallasova paláce

Ve čtvrtek 11. 1. 2024 v přednáškovém sále Národního technického muzea proběhne odborné kolokvium, které se vrátí ke kontroverzím nedávné obnovy Clam-Gallasova paláce v Praze. Důležité otázky týkající se tohoto důležitého zásahu budou prodiskutovány specialisty, nominovanými Uměleckohistorickou společností, Klubem Za starou Prahu a Národním památkovým ústavem. Zasedání proběhne za podpory univerzitních kateder a dalších pracovišť, které zajišťují vzdělávání historiků umění, památkářů i restaurátorů, stejně jako Národního památkového ústavu a Národního technického muzea. Všichni zájemci jsou srdečně zváni k účasti. Pro ty, kteří nebudou moci být přítomni fyzicky, bude zajištěn i online přenos.

Kolokvium k obnově Clam-Gallasově paláce

11. ledna 2024, 9:30 – 17:30 h

Národní technické muzeum (přednáškový sál)

on-line přenos zoom:
https://cesnet.zoom.us/j/94050519715 (ID 940 5051 9715)

Organizační výbor: Jana Michalčáková (NPÚ GnŘ), Jan Dienstbier (UHS, ÚDU AV), Richard Biegel (KzSP, FF UK)

Program

9:30-9:50

Úvodní slovo

Naděžda Goryczková, generální ředitelka NPÚ
Anna Pravdová, předsedkyně UHS
Jan Dienstbier (ÚDU AV ČR)

9:50-10:30

Úvodní přednášky

Petr Macek (NPÚ GnŘ), Fenomén Clam-Gallasova paláce a jeho předchozí obnovy
Petr Malinský (ARPEMA s. r. o.), Představení obnovy paláce

10:30-10:40

Přestávka

10:40-11:45

I. Celková koncepce obnovy, architektura a úprava fasády
(moderuje Richard Biegel)

1. Jan Maloušek (NPÚ ÚOP v Praze), Celková koncepce architektonického a památkového řešení obnovy fasád
2. Martin Krummholz (FF UP), K celkové rekonstrukci Clam-Gallasova paláce
3. Petr Macek (NPÚ GnŘ), K obnově pláště Clam-Gallasova paláce
4. Miloš Solař (NPU GnŘ), Význam krycích povrchových úprav kamenných soch, architektonických článků a konstrukcí

Diskuse

12:24-13:45
Přestávka na oběd

13:45-14:50

II. Restaurování malířské výzdoby

(moderuje Petr Pavelec)

1. Petra Hoftichová (NPÚ ÚOP v Praze), Obnova barokní výmalby paláce, schodišťová hala piana nobile, její restaurování a rekonstrukční výmalba
2. Jana Zapletalová (FF UP), Carlo Innocenzo Carloni a ztracené malby na schodišti Clam-Gallasova paláce
3. Adam Pokorný (AVU), Rekonstrukce malířských děl renesance a baroka
4. Martin Mádl (ÚDU AV ČR), Technika barokní malby a problematika rekonstrukce jejích původních výtvarných hodnot

Diskuse

15:20 –15:35
Přestávka

15:35-17:30

III. Restaurování kamenných prvků a sochařské výzdoby
(moderuje Ondřej Jakubec)

1. Petra Hoftichová – Jan Maloušek (NPÚ ÚOP v Praze), Restaurování sochařské výzdoby průčelí, jeho povrchová úprava a vztah ke kompozičnímu celku
2. Kateřina Adamcová (FF UK), K otázce koncepce restaurování sochařské výzdoby průčelí Clam-Gallasova paláce
3. Viktor Kovařík (NPÚ ÚOP Plzeň), Probíhající změna diskurzu památkové péče? Poslední obnova portálů Clam-Gallasova paláce v Praze a její výsledek
4. Petr Kuneš (NPÚ GnŘ), Nejdelikátnější krok restaurování nebo jeho laciná náhrada: K technologickým souvislostem opatřování kamenosochařských děl nátěry

Diskuse