ARS LINEARIS: VÝZVA K ZASÍLÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ

Redakce odborného recenzovaného časopisu Ars linearis, který vydává Národní galerie v Praze, vyzývá k zasílání příspěvků:

Příspěvky se mohou věnovat umění na papíře a pergamenu jakéhokoliv relevantního historického období od středověku až po současnost. Jde o vědecké články, nikoliv obsáhlé studie, které reflektují aktuální badatelské výsledky a to jak pracovníků Národní galerie, tak dalších kolegů z ČR i ze zahraničí. Tímto zaměřením je periodikum Ars linearis jedinečné i v zahraničním kontextu. Jeho mezinárodnímu významu napomáhá plné česko-anglické znění celého obsahu.

Rukopisy zasílejte, prosím, ve formátu: doc, .docx nebo .rtf do NGP na adresu Sbírky grafiky a kresby: graphic.art@ngprague.cz.

Přijímáme příspěvky do rubrik: články; materialia; zprávy.

Termín pro zaslání: do 15. 4. 2024