VII. sjezd historiků a historiček umění | Program

Ve dnech 23.–25. září 2021 se na půdě Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uskuteční VII. sjezd historiků a historiček umění | Infrastruktury (dějin) umění. Dovolujeme si Vás seznámit s předběžným programem sjezdu.

VII. sjezd historiků a historiček umění: Infrastruktury (dějin) umění

Fakulta umění a designu
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Pasteurova 9
Ústí nad Labem
aula 537a, 4. patro

Program VII. sjezdu historiků a historiček umění s abstrakty příspěvků v PDF


ČTVRTEK 23. 9. 2021

9.00 – 9:45 / REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

9.45 / SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

10.00 – 12.30 / 1. SEKCE

Muzea umění, umělecké sběratelství a provenienční výzkum jako dialog (Garantky sekce: Marcela Rusinko – Radka Nokkala Miltová)

1. In arte voluptas / v umění požitek. Sběratel Karl Löw a zdroje jeho akvizic (Lubomír Slavíček, Seminář dějin umění, FF MU v Brně)

2. Historik umění Oldřich Jakub Blažíček a evidence uměleckých děl pro Státní památkovou správu (Radka Heisslerová, Archiv Národní galerie v Praze)

3. Brněnská muzejní Obrazárna ve stínu muže A. H. (1938–1945) (Petr Tomášek, Moravská galerie v Brně)

4. Konfiskované památky ve veřejné sbírce na příkladu Uměleckoprůmyslového musea (Kristina Uhlíková, Ústav dějin umění AV ČR)

5. Provenienční pestrost sbírkových předmětů Národní galerie v Praze a vybrané akviziční skupiny (Tomáš Hylmar, Archiv Národní galerie v Praze)

6. Asijské umění v muzeu. Od kabinetní kuriozity přes etnografický vzorek až po aktivní artefakt (Emma Hanzlíková, Katedra teorie a dějin umění, UMPRUM)

13.30 – 15.15 / 2. SEKCE

Kopie, rozmnoženiny, odlitky, tisky (Garantka sekce: Hana Buddeus)

1. Re-producing conversion from Rome to Beijing: Conversion stories related to the replicas of the Salus Populi Romani and Marian devotional images in the late sixteenth century China (Antonio De Caro, Seminář dějin uměn, FF MU v Brně)

2. Kontexty sbírky sádrových odlitků v původní expozici Slezského zemského muzea (Markéta Jarošová, Ústav dějin křesťanského umění, KTF UK)

3. Rembrandt fecit – Liepmann gedruckt. Olejomalba ve věku mechanického tisku (Petra Trnková, Ústav dějin umění AV ČR)

4. „Dějiny umění beze jmen“. Fotografické reprodukce v publikacích dějin umění a avantgardního umění počátku 20. století (Karel Císař, Katedra teorie a dějin umění, UMPRUM)

15.30– 18.00 / 3. SEKCE

Neviditelná infrastruktura výstav (Garantka sekce: Marta Filipová)

1. Výstavy SVU Mánes v období první Československé republiky (Tomáš Sekyrka, Archiv hlavního města Prahy)

2. Vydavateľstvo L. Mazáča – zabudnutý ostrov slovenského umenia v Prahe? (Lucia Kvočáková)

3. VABU 1935 – významy architektury v poločase třicátých let (Vendula Hnídková, Ústav dějin umění AV ČR)

4. Tajné služby jako skrytý hráč na světových výstavách v období studené války (Marek Krejčí, Centrum pro slovanská umělecká studia v Praze)

5. Médium výstavy v zrcadle vernisážových rituálů (Pavlína Morganová, Vědecko-výzkumné pracoviště AVU)

6. (Ne)viditelná architektura výstav: Kolíbal – Příhoda – Lang (Terezie Nekvindová, Vědecko-výzkumné pracoviště AVU)

18.30 / SLAVNOSTNÍ PŘEDNÁŠKA

Alois Riegl a Walter Benjamin o vzdáleném a blízkém: jiný pohled na reprodukci uměleckého díla (Karel Thein, Ústav filosofie a religionistiky FF UK)

20.00 / Společenský večer – raut


PÁTEK 24. 9. 2021

9.00 – 11.30 / 4. SEKCE

Infrastruktury umění střední Evropy: přeshraniční kontakty, mezinárodní

výstavy a sympozia (Garantky sekce: Anežka Bartlová – Veronika Rollová)

1. An academic geography. CIHA meetings in Cold War Europe (1948–1969) (Patricia García-Montón González)

2. cayc a výstava 121 grabados checoslovacos (Helena Musilová, GHMP)

3. Stipendijní pobyty českých architektů v Paříži: institucionalizovaná cesta za nezávislou zkušeností (Martina Hrabová, Ústav dějin umění AV ČR)

4. The Geopolitics of Photography Exhibitions. Showcasing Soviet Photographers in Interwar Czechoslovakia (Fedora Parkmann, ÚDU AV ČR / CEFRES)

5. Small-scale diplomacy? The Hagenbund and Mánes Artist Associations as Infrastructures of central European exchange (Julia Secklehner, Seminář dějin umění, FF MU v Brně)

6. Česko-německé výtvarnice v institucionálním zázemí přelomu 19. a 20. století (Kateřina Kuthanová, Katedra teorie a dějin umění, UMPRUM)

12.45 – 15.00 / 5. SEKCE 

Umělecké školy a zprostředkování umění (Garantky sekce: Jitka Šosová – Johana Lomová)

1. Liechtensteinové jako zprostředkovatelé umění (Dagmar Vránová, Moravská galerie / Masarykova univerzita v Brně)

2. Analýza díla, edukace, poznání (Kateřina Dytrtová, UJEP, Ústí nad Labem)

3. Specializované školy historické malby na Akademii výtvarných umění ve Vídni jako faktor vývoje vídeňského malířství druhé poloviny 19. století (Robert Janás, Muzeum města Brna)

4. Situace odborných uměleckých škol po roce 1918 ve vztahu ke stylové proměně užitého umění (Jana Kalousková, Ústav dějin křesťanského umění, KTF UK)

5. Zpráva o plnění úkolů ve výchovně vzdělávacím procesu na AVU v letech 1968–1989 (Marcel Fišer, GAVU, Cheb)

15.30 – 18.30 / 6. SEKCE 

Restaurování, památková obnova a technologické průzkumy (Garanti sekce: Jan Dienstbier – Jan Klípa)

1. Vynalézání středověkého Conques: od Prospera Mériméeho po Jeana Taralona (Ivan Foletti – Adrien Palladino, Seminář dějin umění, FF MU)

2. Nástěnné malby Horního hradu v Bečově nad Teplou. Restaurovat, konzervovat, nebo zakonzervovat status quo? (Petr Skalický, Národní památkový ústav)

3. Hodnota stáří versus hodnota novosti – prezentace architektonické skulptury druhé poloviny 19. století (Anežka Mikulcová, Národní památkový ústav)

4. „Doplnění se vším všudy“. Obnova a dostavba Mariánské Týnice 1994–2021 (Tadeáš Kadlec, Ústav pro dějiny umění FF UK)

5. Nástěnné malby a jejich interpretace mezi obrazem a strukturou materiálu (Martin Mádl, Ústav dějin umění AV ČR)

6. Galerie versus liturgický prostor. Dva odlišné přístupy restaurování? (Jan Fiřt, Národní památkový ústav – Daniela Zemanová, Ústav dějin křesťanského umění KTF UK)


SOBOTA 25. 9. 2021

8:00 – 16:00 / EXKURZE / Horní Jiřetín, Jezeří, Teplice, Litvínov


Tipy na ubytování v Ústí nad Labem:

Penzion Duel

Hotel Clarion

Hotel Větruše

Penzion Greenstar

Interhotel Bohemia

Hotel Na Rychtě