Restaurování plakátů z Archivu Národní galerie v Praze

Sbírka výstavních plakátů spravovaná Archivem Národní galerie v Praze obsahuje k roku 2021 více než 7 000 kusů. Kromě nejpočetněji zastoupených plakátů Národní galerie se setkáváme též s plakáty výstav pořádaných regionálními galeriemi tehdejšího Československa i s velkým množstvím plakátů výstav zahraničních.

Z nejstarších plakátů stojí za pozornost soubor, vztahující se k činnosti Společnosti vlasteneckých přátel umění a Krasoumné jednoty. Zastoupeny jsou i plakáty výstav spolků, např. Spolku výtvarných umělců Mánes a Umělecké besedy, a menších galerií, např. Pošovy galerie, Topičova salonu a Galerie Vilímek.

V roce 2021 se z této sbírky podařilo zrestaurovat 30 plakátů, při jejichž výběru se přihlíželo nejen ke stupni poškození, ale i k výtvarné a historické hodnotě. Restaurátorský zásah provedl MgA. Jan Slivka (www.zrestaurovat.cz), který plakáty vyrovnal, čistil a doplnil perforace i drobné retuše. Po celoplošné skeletáži rubové strany došlo k nalepení celého plakátu na plátno, které umožňuje jednodušší a bezpečnou manipulaci. Některé plakáty, zvláště ty na tenkém dřevitém papíře, byly ve velmi špatném stavu, ovšem díky restaurování se jim navrátila původní podoba.

V restaurovaném souboru se nachází několik pozoruhodných výtvarně pojatých plakátů, z nichž nejvýraznější jsou ty secesní: plakát výstavy Das schöne Prag z roku 1906 je raným dílem Jana Konůpka, výrazně barevně stylizovaný expresivní plakát výstavy sekce malířek spolku Frauenfortschrift z roku 1917 navrhl Richard Teschner a malířsky je pojat plakát Jaroslava Honzíka ke XIV. Výstavě spolku Mánes z roku 1904.

Kompozicí písma a ornamentu je tvořen i návrh plakátu výstavy Deutschböhmischer Künstlerbund, jehož autorem je Emil Orlik. Pozornost zaslouží též zcela typografické plakáty, například plakát skupiny Oktobergruppe fungující v rámci spolku Metznerbund z roku 1927 a plakát první autorské výstavy obrazů Pabla Picassa v Československu z roku 1922. Z celého restaurovaného souboru vyniká velkoformátový plakát souborné výstavy díla Auguste Rodina z roku 1902 od Vladimíra Županského.

[TH]