III. BIENÁLE HIS ARTIBUS | SHAPED BY GREED

Srdečně zveme všechny zájemce na mezinárodní konferenci a zároveň třetí ročník bienále His Artibus. Věnované tentokráte bude problematice životního prostředí v evropské vizuální kultuře mezi lety 1200 a 1900. Akce proběhne v Knihovně Hanse Beltinga (Veveří 28, Brno) 8.–9. června a bude v anglickém jazyce.

We cordially invite all interested in the international conference and the third edition of the His Artibus Biennial. This time it will be focused on environmental issues in European visual culture between 1200 and 1900. The event will take place at the Hans Belting Library (Veveří 28, Brno) on 8-9 June and will be in English.


Pro více informací sledujte webové stránky CEMS nebo Facebook.