Od myšlenky k architektuře

srdečně vás zveme k účasti na architektonickém workshopu s názvem Od myšlenky k architektuře pořádaný Seminářem dějin umění pod odbornou záštitou prof. PhDr. Jiřího Kroupy, CSC., doc. Mgr. Radky Nokkala Miltové, Ph.D. a ve spolupráci s Metodickým centrem moderní architektury ÚOP v Brně. Architektonický workshop bude probíhat ve dnech 15. a 16. června 2023. 

První den se uskuteční celodenní konference v přednáškovém centru vily Stiassni. Na závěr konferenčního dne se bude konat společné setkání v zahradě vily Stassni. Následující den proběhne exkurze po historických památkách, uměleckých institucích a sbírkách v Olomouci.

Workshop je otevřen všem studentům dějin umění, architektury a příbuzných oborů. Rádi uvítáme rovněž akademické i neakademické pracovníky. Z důvodu omezené kapacity účastníků je nutné závazné přihlášení zasláním přihlášky na emailovou adresu: media.architektury@gmail.com formou Google formuláře (https://docs.google.com/forms/u/1/d/1iEJuGEJcRks-1Bsqdm9CBI4SPjbx9RG_wUk2ebwT0hU/edit?usp=drive_web).
Prosíme o vyplnění osobních údajů a informaci, zda-li se plánujete zúčastnit obou dnů workshopu. Přihlašování bylo prodlouženo do 5. června 2023.

Pro uchazeče mimo Brno je nutné, aby si každý zajistil individuální cestu do Brna a Olomouce a s tím spojené případné ubytování. Ubytování na univerzitních kolejí Masarykovy univerzity v Brně:
https://www.skm.muni.cz/ubytovani/kratkodobe-ubytovani . Účast na workshopu je bezplatná kromě individuálních výdajů na cestu a případné ubytování.