Paragone 2023

Další Paragone. Soutěž o cenu profesora Milana Tognera se uskuteční 11.–12. května 2023 , na Katedře dějin umění, Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (Umělecké centrum UP, Univerzitní 3, Olomouc, Auditorium maximum).

Soutěž je určena studentům bakalářských a navazujících magisterských studijních programů dějin umění v České republice. Má charakter dvoudenní konference, která se každý rok koná na jedné z kateder, kde se v České republice systematicky studují dějiny umění. Každá instituce může nominovat dva studující. Porota složená ze zástupců participujících institucí vyhlašuje tři výherce soutěže, a to bez rozdílu pořadí. Kromě toho má porota možnost udělit až dvě čestná uznání. Dále se vyhlašuje vítěz studentské ceny, o níž rozhodují v hlasování sami soutěžící. Cílem a posláním soutěže je umožnit studentům bakalářských a navazujících magisterských programů teorie a dějin umění z různých univerzit v České republice představit výsledky svého bádání a v kolegiální a přátelské atmosféře se v diskuzích konfrontovat se studujícími z jiných pracovišť. Soutěž se koná k poctě prof. PhDr. Milana Tognera, CSc., pod záštitou Uměleckohistorické společnosti.

čtvrtek 11. května 2023

14.00 Zahájení

14.10 Vojtěch Frei (KTF UK), UTCUNQUE SERENUM. Seminární práce v rámci projektu Mundus Symbolicus

14.30 Magdalena Volejníková (FF UP), Nymburská, nebo vendická vazba? Chrám sv. Jiljí v Nymburce

14.50 Martin Vrba (KTF UK), Ikonografie obrazu Sněm olympských bohů od P. P. Rubense v obrazárně Pražského hradu

15.10 Přestávka na kávu

15.30 Štěpánka Grunová (FF MU), Patronát na „periferii”. Geraský opat Paul Gratschmayer a jeho umělci

15.50 Filip Vašků (FF JČU), Knihovna premonstrátského kláštera v Teplé: její vybavení a výzdoba – inspirace a analogie

16.10 Přestávka na kávu

16.30 Magdaléna Dědičová (FF UK), Vystavovat architekturu: dějiny architektury 20. století jako dějiny výstav

16.50 Romana Junkerová (FF UP), Druhý Zlín. Architektonické stopy firmy Sigma v Lutíně

17.10 Diskuze

18.00 Neformální setkání

pátek 12. května 2023

9.00 Jakub Straka (FF MU), Němci a Lidice: Příběh umění

9.20 Kateřina Klímová (UMPRUM), Občan i konzument: výchova a vzdělávání současným českým designem

9.40 Tamara Kubečková (FF UK), Leduc vs Taymor: recepce Fridy Kahlo ve vztahu k vizuální kultuře

10.00 Přestávka na kávu

10.20 Veronika Soukupová (UMPRUM), Textilie jako nástroj „socialisace vkusu”: Jaroslava Vondráčková a otázky nového životního slohu na přelomu 40. a 50. let 20. století

10.40 Denisa Michalinová (FF JČU), Umělé světlo jako médium aktivace i pasivizace subjektu v současném českém umění

11.00 Diskuze

11.30 Jednání poroty

12.30 Vyhlášení výsledků soutěže

Členové poroty (v abecedním pořadí):

prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc. (UMPRUM)
doc. PhDr. Richard Biegel, Ph.D. (FF UK)
Mgr. Štěpánka Bieleszová, Ph.D. (UHS)
PhDr. Martin Krummholz, Ph.D. (FF UP)
Mgr. Hynek Látal, Ph.D. (FF JČU)
Mgr. Johana Lomová, Ph.D. (UMPRUM)
Mgr. Zuzana Macurová, Ph.D. (FF UP)
doc. Mgr. Radka Nokkala Miltová, Ph.D. (FF MU)
PhDr. Ing. Jaromír Olšovský, Ph.D. (FF OU)
prof. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D. (KTF UK)
Mgr. Ing. Marcela Rusinko, Ph.D. (FF MU)
doc. PhDr. Michal Šroněk, CSc. (FF JČU)
prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc. (FF UK)
prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. (KTF UK)